Valmet Automotive: Tuotannon ohjaus ja jäljitettävyys MES-ratkaisulla

Asiakastarina

Valmet Automotive toteutti kesän 2009 aikana Garia tuotannon kattavan MES-projektin Wonderware Operations and Performance ohjelmistoilla. Uudella ratkaisuilla tuotannon joustavuutta ja muutoshallintaa voitiin tehostaa vastaamaan nopeasti muuttuneiden markkinoiden haasteisiin. Autotehtaan koko MES-projekti toteutettiin kolmessa kuukaudessa Wonderwaren Operations and Performance ohjelmistoilla

Valmet Automotive tuottaa suunnittelu- ja valmistuspalveluja autoteollisuudelle. Tehtaan tavoitteena on joustava tuotanto, jolloin tehdas pystyy käynnistämään uuden tuotteet valmistuksen ennätysajassa ja valmistamaan niitä joustavasti vaativille asiakkaille ympäri maailmaa. Valmet Automotive on vastannut automarkkinoiden muutokseen uudistamalla palvelutarjontaansa. Marraskuussa 2008 Valmet Automotive teki amerikkalaisen Fisker Automotiven kanssa sopimuksen Fisker Karma hybridiauton valmistamisesta ja kehittämisestä Suomessa. Tammikuussa 2009 sovittiin tanskalaisen Garia A/S:n kanssa luksusluokan golfauton suunnittelusta ja valmistuksessa. Elokuussa 2009 Valmet Automotive ja norjalainen Think Global AS allekirjoittivat aiesopimuksen, jonka mukaan Valmet Automotivesta tulee Think City sähköauton valmistus-ja suunnittelukumppani. Golfauton ja THINK Cityn tuotanto alkoi joulukuussa 2009. Ensimmäiset Fisker Karma-autot toimitetaan 2010 lopussa.

Valmet Automotive on valmistanut Porsche Boxster ja Porsche Cayman urheiluautoja vuodesta 1997 yhteensä yli 220.000. Avoautoja on valmistettu yhteensä yli 360.000.

Valmet Automotive palvelee kansainvälistä autoteollisuutta tarjoamalla asiakkailleen heidän toiveidensa ja vaatimustensa mukaisia palveluja. Valmistuksessa pitkälle viety tuotantoautomaatio ja tuotannon tietotekniikka ovat tärkeä osa Valmet Automotiven asiakaspalvelua ja kilpailukykyä.

Tehtaan tuotantoautomaatio ohjaa tuotanto-osastoja (korihitsaamo, maalaamo ja kokoonpano), ja tuotantoautomaatio liittyy kiinteästi tehtaan toiminnanohjauksen tietojärjestelmään, joka koordinoi asiakastilaukset, maateriaalihankinnat ja tuotannon sekä asiakasraportoinnin omaan käyttöön, asiakkaille ja eri yhteistyöorganisaatioille.

Valmet Automotive ja Wonderware MES

Valmet Automotive on käyttänyt tuotantoautomaatiossaan Wonderwaren automaatio-ohjelmistoja 90-luvun puolivälistä alkaen. Wonderware valvomo- ja tietokantaohjelmistot liittyvät joustavasti tehtaan käyttämiin eri valmistajien automaatiolaitteisiin, liittäen ne yhdeksi helposti hallittavaksi ja raportoitavaksi kokonaisuudeksi.

Kun Valmet Automotive aloitti yhteistoiminnan uusien asiakkaiden kanssa vuoden 2008 lopussa, haluttiin tuotannonohjaus siirtää uuteen, entistä joustavampaan ja läpinäkyvämpään toimintaan – ratkaisuksi uuteen haasteeseen valittiin tuotannon MES-järjestelmän hankinta ja käyttöönotto.

Valmet Automotiven MES-ratkaisu käsittää Wonderwaren Operations and Performance MES-ohjelmistot (System Platform, Operations, Supply Chain Connector ja InTouch ohjelmistot).

Wonderware ratkaisun eduiksi nähtiin:

 • helppo liitettävyys eri valmistajien automaatio- ja IT -ratkaisuihin
 • kaksisuuntainen tiedonsiirto automaatio- ja ERP-järjestelmien välillä
 • tuotannon tiedonkeruu ja pakkaus, valmiit raportointityökalut
 • konfiguroitavat ja täysin yhteensopivat pakettiohjelmistot, joilla saavutettiin hyvä perusvalmius, jota täydentämällä projekti voitiin toteuttaa aikataulussa
 • laaja ohjelmistoperhe, jonka avulla käyttöä voidaan tarvittaessa laajentaa jatkossa


Wonderwaren MES-ratkaisu Valmet Automotiven tuotantoon toteutettiin kolmessa kuukaudessa kesän 2009 aikana. MES-sovelluksen nopea projektointi ja käyttöönotto auttoi Valmet Automotivea osaltaan sopeuttamaan tuotantonsa nopeasti muuttuneisiin markkinoihin ja asiakastarpeisiin.

Wonderware MES yhdistää Microsoft Navision ERP-tuotannonohjauksen ja linja-automaation

Asiakkaan Microsoft Navision pohjainen ERP-järjestelmä hoitaa asiakastilaukset. V-A Logistiikan järjestelmät huolehtivat materiaalihankinnoista, toimituksista ja laskutuksesta. Tuotannonohjaus hoidetaan MES-järjestelmällä.

Wonderware Operations and Performance MES-järjestelmä liittyy tuotannonohjauksen järjestelmiin sekä eri tuotantolinjojen ohjausratkaisuihin. Järjestelmä vastaanottaa tuotantotilaukset ERP-järjestelmästä asiakastarpeiden pohjalta, purkaa tilaukset komponenteiksi ostoa ja valmistusta varten sekä prosessoi kunkin asiakastilauksen koko tuotannon läpi. MES-järjestelmä päivittää kunkin tilauksen tilaa takaisin ERPjärjestelmään mahdollistaen reaaliaikaisen tilausseurannan. Wonderware Operations and Performance hoitaa myös tuotannon materiaalijäljityksen ja tulostaa toimitusetiketit.

Tuotanlinjoille sijoitetut linjatyöasemat valvovat ja raportoivat Wonderware InTouch valvomo-ohjelmistoilla kunkin osaprosessin toimintaa (alkupää, laadunvalvonta, kokoonpano ja lähetys).

Wonderware Operations and Performance MES tuo selviä etuja tuotantoon

Valmet Automotiven tuotannossa Wonderware Operations and Performance on mahdollistanut lukuisia uusia toimintoja, joilla tuotantoa on voitu tehostaa:

 • Wonderware Operations and Performance hoitaa sähköiset liitännät ERP- ja tuotantojärjestelmiin sekä toisaalta eri valmistajien automaatiolaitteisiin, integroiden eri järjestelmät yhdeksi helposti hallittavaksi kokonaisuudeksi.
 • MES-järjestelmällä voidaan toteuttaa keskitetty tuoterakenteen hallinta joustavaa tuotantoa varten – tuotteiden ja valmistusversioiden muuttuessa, voidaan muutokset tehdä nopeasti.
 • Materiaalien ja valmiiden tuotteiden jäljitys.
 • Sähköiset automaattiset ja manuaaliset kirjaukset (kokoonpanovaiheet, laatutarkistukset ym).
 • Selainpohjainen raportointi, jolla valitut tiedot voidaan julkaista niitä tarvitseville.
 • Järjestelmän helppo muunneltavuus tarpeiden muuttuessa.
Lue lisää AVEVA (Wonderware) InTouch ratkaisusta

Tutustu menestystarinoihin

Turku Energia: Energian jakelun hallinta ja ohjaus

Turku Energia on yksi Suomen suurimpia energiayhtiöitä. Yrityksen toimintaan kuuluu sähkön ja lämmön tuotanto sekä hankinta, myynti ja jakelu sekä niihin liittyvät palvelut. Yrityksen tuotteita ovat: lämpö, sähkö, höyry ja kaukojäähdytys. Turku Energia myy vuodessa…

Lue lisää

SMART Starts Here eBook

Pääset lataamaan e-bookin täyttämällä lomakkeen