Valmet Automotive: Läpinäkyvä tuotanto asiakkaille

Asiakastarina

Uudenkaupungin autotehdas uusi tuotannonohjausjärjestelmänsä samaan aikaan, kun Mercedes-Benzin A-sarjan tuotantoa ajettiin ylös.

Uusi järjestelmä mahdollistaa Uudenkaupungin Mercedes-valmistuksen seuraamisen vaihe vaiheelta Daimlerilla Saksassa. Kun asiakas tekee tilauksen uudesta autosta, tilaus siirtyy Daimlerin järjestelmään, josta tilaukset jaetaan eri tehtaille. A-mersuja valmistetaan Uudenkaupungin lisäksi myös Daimlerin omalla tehtaalla Saksan Rastattissa. Valmet Automotiven vahvistuksen jälkeen valmistumisen edistyminen näkyy Daimlerille.

Daimlerille lähtee automaattisesti raportti hitsauksen aloituksesta, maalauksesta, kokoonpanosta ja loppuhyväksynnästä. Tyypillinen aika tilauksesta toimitukseen on kolme viikkoa. Valmistus jakaantuu karkeasti kahteen osaan, korivalmistukseen ja kokoonpanoon. Valmistusjono on joustava siihen saakka, kun kori saa runkonumeron. Se stanssataan kun kori tulee maalaamosta. Samalla autoihin asennetaan rfid-tunniste, joka kulkee ajoneuvon mukana. 

Reaaliaikainen näkymä tuotantoon

Uuden järjestelmän oli palveltava useille eri asiakkaille tehtäviä valmistusprojekteja. Toimittajaksi valittiin espoolainen Delta-Enterprise. Elokuussa 2012 alkoi järjestelmän rakentaminen A-sarjan tuotantoa varten, keväällä 2013 aloitettiin esisarjojen valmistus. Sarjatuotanto alkoi elokuun lopussa.

”Haastavinta projektissa oli ison päämiehen tiukka aikataulu. Ilman uutta tuotannonohjausjärjestelmää tuotantoa ei olisi saatu näin nopeasti aloitettua”, Valmet Automotiven tuotannonohjauspäällikkö Ritva Gregorio kertoo.

Wonderware-alustaan ja ISA-95-standardiin perustuva järjestelmä toimitettiin modulaarisesti osa kerrallaan. Näin tehtynä osakokonaisuudet olivat heti käytettävissä. Delta-Enterprise teki myös liitynnät ja käyttöliittymät olemassa oleviin järjestelmiin.

A-Mersun valmistus edellytti hitsaamon uudistamista. Korien valmistuksessa käytetään pistehitsauksen lisäksi laserhitsausta ja -juottoa sekä liimausta. Hitsaamo on automatisoitu 90-prosenttisesti. Korin rfid-tunnistetiedon perusteella latautuu kuhunkin koriin sopiva hitsausohjelma. Korityyppejä on neljä.

”Haastavinta projektissa oli ison päämiehen tiukka aikataulu. Ilman uutta tuotannonohjausjärjestelmää tuotantoa ei olisi saatu näin nopeasti aloitettua. Uuden järjestelmän etuja ovat tuotannon läpinäkyvyys ja jäljitettävyys alusta saakka. Se mahdollistaa pullonkaulojen ennakoimisen.”

Ritva Gregorio

tuotannonohjauspäällikkö, Valmet Automotive

300 metrin tarkkuudella

Tuotannonohjausjärjestelmä tallentaa jokaisesta korista yksityiskohtaiset, toteutuneet tiedot. Korivalmistuksen laatua varmistetaan muun muassa mittaamalla korin geometriaa ja liitoksia. Maalauksen laatua mitataan useassa pisteessä. Kokoonpanossa tallennetaan kiristysmomenttien lisäksi täyttöarvoja ja osanumeroita. Tuotannonohjaus ja -seuranta on lisääntyneiden Valmistusjono on joustava siihen saakka, kun kori saa runkonumeron.

”Kun ennen järjestelmä tunnisti auton paikan 300 metrin tarkkuudella, nyt se tapahtuu muutaman kymmenen metrin tarkkuudella”, Gregorio kertoo. Seuraavaksi haetaan tehoja järjestelmästä. Valmistusmääriä on pystyttävä nostamaan moninkertaiseksi alkuvaiheeseen verrattuna. A-sarjan autoja on suunniteltu valmistettavan 100 000 kappaletta vuoteen 2016 mennessä.

Tämä artikkeli on julkaistu 2013 Tekniikka&Talous -lehdessä.
Teema Automaatio, tuotannonohjaus
5/12/2013

Teksti JANNE TERVOLA
Kuvat VALMET AUTOMOTIVE

Tutustu AVEVA (Wonderware) MES -tuotannonohjausjärjestelmään ja sen hyötyihin

Tutustu menestystarinoihin

AVEVA Operations Control
e-book

Pääset lataamaan e-bookin täyttämällä lomakkeen

SMART Starts Here eBook

Pääset lataamaan e-bookin täyttämällä lomakkeen