Tuotannonohjaus

MES-ratkaisut asiakaskohtaiseen joustavaan tuotantoon sekä tuottavuuden mittaukseen, raportointiin ja jäljitettävyyteen.

Tehokkuutta prosesseihin tuotannonohjausratkaisun avulla

Valmistusteollisuus etsii jatkuvasti uusia ratkaisuja, joilla helpottaa työtä, parantaa tehokkuutta sekä vähentää virheitä ja seisokkiaikaa. AVEVA MES (Manufacturing Execution System) tarjoaa ratkaisun kaikkeen tähän.

AVEVA MES tuotannonohjaus perustuu pilviteknologiaan, joten sen prosesseja on mahdollista hallinnoida miltä tahansa laitteelta tuotantolaitoksen ulkopuolelta – vaikkapa älypuhelimelta käsin.

Sujuvoita tilaus- ja valmistusprosesseja, seuraa tuotteiden valmistuksen elinkaarta raaka-aineista valmiiksi tuotteiksi sekä arvioi ja analysoi tulosta, laatua ja tehtaan resurssien käyttöä. Tehosta toimintaa parantamalla tuotannon läpinäkyvyyttä.

MES-tuotannonohjausjärjestelmä mahdollistaa yrityksen toimintaprosessien ja laitteiston yhtenäistämisen. Sillä parannetaan tuottavuutta ja laatua ja tuodaan kustannussäästöjä monitoimipaikkaiseen tuotantoon.

Asiakastarina: Borg Manufacturing

Australialainen Borg Manufacturing tehosti toimintaansa 400% integroituaan AVEVA MES -ratkaisun toiminnanohjaus- ja automaatiojärjestelmäänsä.

Gartnerin Magic Quadrant -sarja valitsi AVEVAn ratkaisun vuoden 2021 johtavaksi tuotannonohjausratkaisuksi.

Avevan MES -järjestelmä nopeuttaa valmistustoiminnan digitaalista muutosta standardoimalla prosesseja, hyödyntämällä parhaita käytäntöjä ja parantamalla suorituskykyä sekä raportointia tehtaiden ja yrityksen välillä.

Yhdistettynä AVEVA Edge to Enterprise -strategiaan se mahdollistaa kokonaisvaltaisen tuottavuuden parantamisen, nopeuttaa läpimenoaikoja ja vähentää raaka-aine kulutusta.

Valmistusprosessien digitaalinen muutos lähtee liikkeelle kokonaisuuden hallinnasta

Automatisoitujen tuotantolaitteistojen ainutlaatuiset suoritus- ja tiedonkeruumahdollisuudet tekevät integroidusta tuotannonhallintaratkaisustamme parhaan mahdollisen vaihtoehdon automatisoidun tuotannon ja nopeakiertoisten tavaroiden valmistuksen tarpeisiin. Ratkaisumme tarjoaman työnhallintaominaisuuden avulla voit synkronoida ihmisen ja koneen tekemän työn sekä hallinnoida työntekijäprosesseja.

Tuotannon ja varaston hallinta

MES-järjestelmä tarjoaa välineet työn hallintaan ja seurantaan, tuotteiden vaatimustenmukaisuuden varmistamiseen sekä tuotannon yksityiskohtien ja materiaalivirtojen reaaliaikaiseen dokumentointiin.

Digitaalinen hallinta parantaa tuotantoprosessien tehokkuutta ja joustavuutta sekä vähentää vaatimusten noudattamisen kustannuksia ja kuluttajaturvallisuuteen liittyviä riskejä.

Luotettava ja reaaliaikainen tieto tarkoittaa, että johdolla ja työntekijöillä on paremmat valmiudet tehostaa tilausten käsittelyä ja tuotantoprosesseja, seurata tuotteiden elinkaarta raaka-aineesta valmiiksi tuotteeksi sekä arvioida tulosta, laatua ja resurssien käyttöä, jolloin tuotannon yleinen tehokkuus paranee.

Suorituskyvyn hallinta

Reaaliaikainen näkymä tunnistaa tuotantolinjaston heikot kohdat sekä mittaa laitteiston yleistä tehokkuutta ja suorituskykyä. Epäkohdat on näin ollen helppo tunnistaa ja korjata.

Toimeksiantojen seuranta auttaa yritystä luokittelemaan sekä yllättävät että suunnitellut tuotannon siirtymä- ja seisonta-ajat. Integraatio tehtaan hallintajärjestelmään tukee suorituskyvyn hallintaa keräämällä dataa tuotannosta ja lyhyistä katkoksista.

Työntekijöiden ei tarvitse kerätä toiminnan perusteena käytettävää dataa manuaalisesti, jolloin tehtaan suorituskyky ja tehokkuus kasvavat.

Laadunhallinta

Digitaalinen laadunhallinta mahdollistaa yrityksesi laitteiston, prosessien ja työntekijäresurssien hallinnan, jolloin tuotannon laatu pysyy yllä ja kehittyy jatkuvasti. Voit suorittaa laaduntarkkailua joko automatisoidulla tai manuaalisella näytteidenkeräyksellä ja sovittaa laaduntarkkailun yhteen toimeksiantotapahtumien kanssa.

Integrointi tehtaan automaatiojärjestelmiin mahdollistaa tehokkaan laadunhallinnan sekä tilastollisen prosessinohjauksen visualisoinnin nopeakiertoisten tavaroiden valmistuksen tarpeisiin.

Integrointi työnkulkujärjestelmän kanssa auttaa myös automatisoimaan manuaalisia tiedonkeruuprosesseja sekä korjaavia ja ehkäiseviä toimenpiteitä, jolloin reaktioaika laskee.

Yritysintegraatio

Luotettava ja optimoitu tiedonkulku yrityksen eri liiketoimien välillä parantaa tuotannon toimitusketjun tehokkuutta ja ketteryyttä.

Tuotannonohjaus-, toiminnanohjaus- ja muiden järjestelmien integrointi toimitusketjun näkyvyyteen tarjoaa lähes reaaliaikaisen tiedon päätöksenteon käyttöön.

Yritysintegraatio-ohjelmistomme tarjoaa automaattisen tiedonsiirron tehtaan eri ohjelmistojen välillä sekä turvaa tehtaan toiminnan jatkumon. Ratkaisun avulla yrityksen tuotannossa käyttämät järjestelmät tukevat toisiaan luotettavasti.

Asiakastarina: Danone Specialized Nutrition

Danone Specialized Nutrition toteuttaa digitaalisen tuotannon tavoitteitaan AVEVA MES:n avulla.

Working with AVEVA, the Specialized Nutrition team has developed a core model or template that provides 20 standard functions for deployment across manufacturing sites, including a standard interface to SAP. 

Tuotannonohjausjärjestelmä hyödyttää kaikkia tuotantoalan yrityksiä

Vaikka maailmassa on lukuisia MES-ohjelmistoja, on AVEVAn tarjoama ratkaisu moniin muihin verrattuna erittäin joustava ja yksinkertainen. Sitä voivat hyödyntää niin pienet tuotantolaitokset kuin suuremmatkin, monimutkaisia tuotantoprosesseja ja robotiikkaa käyttävät tehtaat.

AVEVA MES:n asennuksen suorittavat valtuutetut edustajat, jotka paneutuvat tarkasti kunkin yrityksen tarpeisiin ja prosesseihin. Järjestelmän tarkoituksena on parantaa tehokkuutta sekä estää mahdollisia ongelmia, kuten tuotantovirheitä ja seisokkiaikaa.

Varaa aika asiantuntijan kanssa

Täytä yhteystiedot ja valitse päivämäärä.

AVEVA Agility for operations

Pääset lataamaan eBookin täyttämällä lomakkeen

Verkkolehti - AVEVA tuotannonohjausjärjestelmät

Yksi juttu vielä! Pääset katsomaan verkkolehteä täyttämällä lomakkeen

Infograafi - AVEVA tuotannonohjausjärjestelmät

Yksi juttu vielä! Pääset lukemaan infograafin täyttämällä lomakkeen.

Mietityttääkö jokin?

Etkö löytänyt tarvitsemaasi tietoa tai vastauksia sinua askarruttaviin kysymyksiin. 

Lähetä kysymyksesi asiantuntijoillemme, he auttavat sinua mielellään.