Tehokkuutta prosesseihin AVEVA MES -tuotannonohjausratkaisun avulla

AVEVA MES
tuotannonohjausjärjestelmä

Valmistusteollisuus etsii jatkuvasti uusia ratkaisuja, joilla helpottaa työtä, parantaa tehokkuutta sekä vähentää virheitä ja seisokkiaikaa. AVEVA MES (Manufacturing Execution System) tuotannonohjausjärjestelmä tarjoaa ratkaisun kaikkeen tähän.

AVEVA MES on erittäin joustava tuotannonohjausjärjestelmä eri teollisuusalojen käyttöön, joka

  • tehostaa toimintaa jopa 20 %
  • lisää häiriötöntä työaikaa jopa 30 %
  • vähentää tuotantokuluja viidenneksellä (1/5)
  • parantaa tuottavuutta jopa 10 %
  • parantaa prosessien, tuotteiden ja asiakaspalvelun laatua 30 %


Lähtökohtaisesti jopa 30 %:n parannus prosessien, tuotteiden ja asiakaspalvelun laatuun.

AVEVA MES tuotannonohjausjärjestelmä kuulostaa melkein liian hyvältä ollakseen totta, ja ohjelmiston tarjoamat edut ovatkin loistavia.

Mikä on AVEVA MES?

AVEVA MES (Manufacturing Execution System) on IT-ratkaisu, joka analysoi ja prosessoi tuotannon tietoja sekä suunnittelee tuotantoprosesseja tehokkuuden maksimoimiseksi. Huolellisesti suunnitellut tuotantoprosessit vähentävät seisokkiaikaa ja erilaiset prosessikaaviot mahdollistavat tuotteiden nopean korvaamisen. Yksinkertainen hallinta myös parantaa työtekijöiden ja johdon työn tehokkuutta sekä vähentää paperityötä, johon uppoaa helposti paljon työaikaa.

AVEVA MES tuotannonohjausjärjestelmä perustuu pilviteknologiaan, joten sen prosesseja on mahdollista hallinnoida miltä tahansa laitteelta tuotantolaitoksen ulkopuolelta – vaikkapa älypuhelimelta käsin. Tämän ansiosta ratkaisun käyttäjien reaktioaika tuotannon ongelmiin laskee.

AVEVA MES on joustava tuotannonohjausjärjestelmä, joka on helppo mukauttaa eri tuotantoyritysten tarpeisiin riippumatta siitä, valmistaako yritys elintarviketuotteita vai monimutkaisia laitteita (mitä monimutkaisempaa tuotanto on, sitä enemmän tuotantolinjoja täytyy sovittaa yhteen).

Kenelle AVEVA MES -ratkaisut on tarkoitettu?

AVEVA MES -tuotannonohjausjärjestelmä on suunniteltu sellaisten työntekijöiden ja keskitason esimiesten käyttöön, jotka työskentelevät tuotantoprosessien suunnittelun, kehityksen, toteutuksen ja laaduntarkkailun tehtävissä. Yrityksen ylin johto voi käyttää tiettyjä ohjelmiston osia tietojen analysointiin ja tilastojen käsittelyyn. Vaikka tuotannon prosenttimääräinen tehostaminen on johdolle tärkeä asia, he eivät välitä yksittäisten tuotantolaitteiden yleisestä tehokkuudesta tai koneiden sensoreista, jotka välittävät dataa seisokkiajasta, valmistettujen osien määrästä tai puuttuvien materiaalien toimitusongelmista – johdon päivittäiset toimet liittyvät muihin asioihin.

AVEVA MES-tuotannonohjausjärjestelmä on helposti integroitavissa yritysten toiminnanohjausjärjestelmiin tai liiketoiminnan hallintasovelluksiin, joilla tuotantoprosessit yhdistetään henkilökuntaresursseihin, logistiikkaan sekä tietenkin yrityksen taloudelliseen tulokseen.

Tuotannonohjausjärjestelmä hyödyttää kaikkia tuotantoalan yrityksiä

Vaikka maailmassa on lukuisia MES-tuotannonohjausjärjestelmiä, on AVEVAn tarjoama ratkaisu moniin muihin verrattuna erittäin joustava ja yksinkertainen. Sitä voivat hyödyntää niin pienet tuotantolaitokset kuin suuremmatkin, monimutkaisia tuotantoprosesseja ja robotiikkaa käyttävät tehtaat.

AVEVA MES tehostaa tuotantoalan yrityksen toimintaa mm. seuraavilla tavoilla:

1. vähentämällä tuotantoprosesseihin kuluvaa aikaa
2. vähentämällä tiedonsyöttöön kuluvaa aikaa ja poistamalla sen tarvetta
3. parantamalla tuotteiden laatua, koska prosessit toimivat tarkemmin,
jolloin virheiden todennäköisyys vähenee
4. parantamalla työntekijöiden työskentelyolosuhteita ja tehokkuutta
5. auttamalla tuotantoprosessien paremmassa suunnittelussa
6. vähentämällä tuotantolinjan käynnistysaikaa ja -kuluja
7. parantamalla moniosaisten prosessien synkronisointia ja ajastusta
8. vähentämällä paperitositteiden käsittelyn tarvetta tai poistamalla sen kokonaan
9. auttamalla työntekijäresurssien tehokkaammassa käytössä
10. tarjoamalla kaiken tarvittavan datan johdon ja muiden liiketoiminnan hallintajärjestelmien käyttöön.
AVEVA MES:n asennuksen suorittavat valtuutetut edustajat, jotka paneutuvat tarkasti kunkin yrityksen tarpeisiin ja prosesseihin. Järjestelmän tarkoituksena on parantaa tehokkuutta sekä estää mahdollisia ongelmia, kuten tuotantovirheitä ja seisokkiaikaa.
WEBINAARITALLENNE

Multi-Site MES

How Maple Leaf is Improving Efficiency with a Multi-Site MES Approach? Cut time to value by standardizing operational best practices for reuse and roll out across multi-site businesses with a model-driven Manufacturing Execution System (MES) approach.

Lataa webinaaritallenne AVEVAn verkkosivuilta.

AVEVA ASIAKASTARINA

Danone Specialized Nutrition

Danone Specialized Nutrition enablers their digital manufacturing vision with AVEVA Manufacturing Execution System.

Lue koko asiakastarina.

WEBINAARITALLENNE

Agility and Resilience

Manufacturers are challenged by the need for agility, transparency and operational efficiency – the ongoing digital transformation of manufacturing operations helps to improve productivity and effectiveness.

Katso englanninkielinen webinaaritallenne.

SMART Starts Here eBook

Pääset lataamaan e-bookin täyttämällä lomakkeen