UNISTREAM PLC+Näyttö Ohjauslaitteilla automaatio ja raportointi viljan prosessoinnissa

Asiakastarina

Tavoitteena viljan ihanteellinen prosessointi – eri toimittajien laitteet yhdistämällä

Viljojen prosessointi ml. asianmukainen säilytys, moninkertainen puhdistus, kuivaus ja aktiivinen ilmanvaihto, on tärkeää suorittaa ja raportoida täsmällisesti. Viljat varastoidaan pidemmäksi aikaa ravintoarvoista ja viljavuudesta tinkimättä vain, kun ne käsitellään asianmukaisesti.

Klinkmannin liettualainan partneriyritys UAB Jumana, on erikoistunut elintarviketeollisuuden ja maatalouden automaatio- ja raportointikohteisiin – tavoitteena tuottavuuden ja laadun jatkuva parannus.

UAB Jumana on toteuttanut Unitronics ohjaulaitteilla elintarviketuotennon kohteita mm. Lytagra konsernissa.

Uudella Unistream ratkaisulla on automatisoitu Lytagra-yhtiön viljanpuhdistus- ja varastolaitokset keskisessä Liettuassa. Tuotantolaitosten olemassa olevat ohjaus- ja sähkölaitteet haluttiin säilyttää mahdollisimman hyvin, jotta kustannukset ja projektityöt voitiin optimoida – eri laitteet oli helppo kytkeä yhteen Unistream ohjauslaitteisiin, joissa on laajat väylä- ja liityntämahdollisuudet.

Uuden järjestelmän edut – helppo projektointi ja joustava raportointi

Päivitetyssä Unistream ohjaus- ja raportointijärjestelmässä kaikki perustiedot ja mitattavat prosessiarvot näkyvät Unistream-ohjauslaitteiden päänäytöllä (sekä käyttäjän tietokoneen näytöllä), jolloin prosessin valvonta on helppoa eri ohjauspisteissä. Unistream ohjausjärjestelmässä kaikki tiedot ja raportit tarjotaan käyttäjälle useina valittavissa olevina kieliversioina, mikä helpottaa yrityksen kansainvälistä toimintaa.

Unistream järjestelmän päätoiminnot:

  • Valvottavien eri toimittajien laitteistojen sujuva käynnistys, alasajo ja työkierron ohjaus valitun ohjausohjelman mukaisesti (automaattiohjaus). Valittujen laitteistojen tulee käynnistyä ja pysähtyä ohjelman määrittämissä jaksoissa ja määrätyillä viiveillä yksi toisensa jälkeen.
  • Raportointi käyttäjälle viljankuljetuslinjojen venttiilien tiloista sekä ohjausohjelman vaihtamisen yhteydessä muutettavista venttiilien asennoista.
  • Laitteistojen sujuva alasajo prosessilinjoja tukkimatta ja jumittamatta, silloin kun järjestelmä havaitsee rikkoutumisen, sekä yksityiskohtaisten tietojen tarjoaminen käyttäjälle havaitusta viasta. Ennakoivan kunnossapidon raportointi.
  • Energiantuotannon ohjaus määrätyn lämpötilan ylläpitämiseksi prosesseissa ml. viljankuivaamo.
  • Tietojen lukeminen viljavarastojen lämpötilan mittausjärjestelmistä, tietojen prosessointi ja näyttö käyttäjälle ruudulla.
  • Tietojen lukeminen viljankuivaamon lämpötilan mittausjärjestelmistä.
  • Prosessien ja viljankuivaamon ohjaus valitun työohjelman ja täyttötason mukaisesti.
  • Perusraportointi tuotanto- ja laatutoiminnasta.

Unitronics on kustannustehokas ratkaisu

Unitronics UniStream -ohjauslaite valittiin UAB Lytagran automaatioprojekteihin teknisten ja kaupallisten ominaisuuksiensa vuoksi. Unistream ohjauslaitteessa on tarvittava ohjauslaite, värinäyttö, ohjauspiirit sekä väyläliitynnät samassa kompaktissa laitteessa, jotka voidaan verkottaa yhdeksi kokonaisuudeksi. Myös täydelliset ohjelmistot projektointiin ja raportointiin kuuluvat Unistream toimitukseen maksutta.

Unistream WebServer-toiminnallisuuden avulla säästetään työ- ja investointikustannuksissa käyttämällä web/pilvipalvelua perinteisen erillisen valvomojärjestelmän ja -ohjelmiston sijaan.

Klinkmannin Unitronics koulutus- ja tukipalvelut varmistavat oikean järjestelmärakenteen sekä projektin ja ylläpidon aikaisen jatkuvan tuen.

Tutustu Unitronics ohjelmoitaviin logiikoihin Klinkmann Store verkkokaupassa

Tutustu menestystarinoihin

SMART Starts Here eBook

Pääset lataamaan e-bookin täyttämällä lomakkeen