Valio Suonenjoen hillotehtaan tuotannon ohjaus- ja raportointijärjestelmä

Suomen suurinta hillotehdasta Suonenjoella ohjataan AVEVA System Platformilla ja AVEVA Historian tiedonkeruujärjestelmällä

Valion tehdas Suonenjoella on Suomen suurin marjojen ostaja ja jalostaja. Tehtaan vuosituotanto on noin 14 miljoonaa kiloa hilloa. Tehtaalla valmistetaan hillojen lisäksi soseita, marmeladeja sekä erilaisia täytteitä leipomoille ja einestuotteisiin.

Valio Suonenjoen hillotehtaan tuotannon ohjaus- ja raportointijärjestelmältä vaaditaan varmuutta ja helppoa liitettävyyttä.

Tuotannonohjaus- ja raportointijärjestelmä on rakennettu Klinkmannin toimittamalla Aveva System Platform ohjelmistolla. Tuotantolinjoja ohjataan ja seurataan linjakohtaisesti neljästätoista System Platform valvomopisteestä. Tietoa tuotantolinjojen toiminnasta voidaan jakaa useaan paikkaan, monelle eri asiantuntijalle – juuri oikea tieto, oikealle henkilölle, oikea-aikaisesti.

Reaaliaikainen tiedonkeruu on toteutettu Aveva Historian tietokannalla, joka on osa keskitettyä AVEVA System Platform järjestelmää.

AVEVA System Platform mahdollistaa vikasietoisten järjestelmien rakentamisen

Koska Valio Suonenjoen hillotehtaan linjat ovat kaikki itsenäisiä, tarvitaan paikalliset valvomopäätteet jokaiselle linjalle. Jokaisella linjalla on oma tuotteensa ja jokainen tuote vaatii oman reseptinsä, joka välitetään System Platformin avulla tuotantoautomaatioon seuraten samalla tuotteen valmistusprosessia. Linjakohtaiset valvomot on toteutettu kuitenkin siten, että niistä on mahdollista ohjata myös muita tuotantolinjoja ja näin parannetaan vikasietoisuutta.

– Meille koko System Platform järjestelmän kahdennus, mukaan lukien AVEVA Historian tietokanta, tuo varmuutta ja vikasietoisuutta. Elintarviketeollisuudelle jäljitettävyys, kuten esimerkiksi poikkeamien seuranta ja reseptiikan tarkistaminen, on tärkeää. Aveva Historian kerää dataa, dokumentoi ja lähettää tietoa eteenpäin, kertoo Valion Suonenjoen hillotehtaan automaation asiantuntija Olli-Pekka Laitinen.

Kahdentamisella varmistetaan, ettei tärkeää dataa pääse katoamaan.

– Järjestelmän ja koneiden virtualisointi mahdollistaa järjestelmän palauttamisen aina tarvittaessa aikaisempaan tilaan, jolloin voidaan varmistaa tuotannon keskeytymättömyys myös muutostilanteissa, jatkaa Olli-Pekka Laitinen.

Projektissa otettiin huomioon, että Suonenjoen hillotehtaalla on useiden eri valmistajien ohjauslaitteita, myös tulevaisuudessa

Valion Suonenjoen tehtaalle rakennetun tuotannonohjaus- ja raportointijärjestelmän rajapinnat ovat avoimia, jotta liitettävyys eri järjestelmiin on mahdollista. Projektissa otettiin huomioon, että tehtaalla on useiden eri valmistajien järjestelmiä, myös tulevaisuudessa. Kaikkien järjestelmien tietojen on silti päädyttävä samaan paikkaan, koska mittauksia verrataan samanaikaisesti.

–Tulevaisuus pitää huomioida järjestelmiä ja prosesseja kehitettäessä, koska tuotteiden ja ratkaisujen elinkaaret ovat pitkiä. Klinkmannin tarjoamat ratkaisut on helppo liittää moneen järjestelmään, koska liityntärajapinnat ovat standardoituja, yleisesti tunnettuja ja avoimia, sanoo Olli-Pekka Laitinen.

– Lisäksi projektissa mukana olleet projektitalot pääsevät etäyhteyden ylitse tekemään tarvittavia päivityksiä ja muutoksia.

Ohjelmistojen sujuva käyttö varmistetaan oikealla koulutuksella ja jatkuvalla ylläpidolla. Suonenjoen hillotehdas koulutti omaa henkilökuntaa järjestelmien käyttöön Klinkmannin tarjoamilla kursseilla. 

Valio Suonenjoen hillotehtaalla käytetyt ohjelmistot
  • AVEVA System Platform
  • AVEVA Supervisor Client
  • AVEVA Historian
  • AVEVA Historian Client

Lue lisää AVEVA:n ohjelmistoista ja niiden hyödyistä

Tutustu menestystarinoihin

SMART Starts Here eBook

Pääset lataamaan e-bookin täyttämällä lomakkeen