Prosessivalvontaa kilometrien päästä

Klinkmann Partner yritykset tekevät projektit ammattitaidolla

Wonderware on maailman eniten käytetty automaation valvomo-ohjelmisto, joka liittää eri toimittajien automaatiolaitteet yhdeksi etähallittavaksi kokonaisuudeksi ja mahdollistaa yrityksissä kustannustehokkaat digitaaliset prosessit ja ratkaisut.

Klinkmann on toimittanut Wonderware ratkaisuja useille sadoille tuotantolaitoksille Suomessa ja kansainvälisesti. Klinkmannin laaja partneriverkosto toteuttaa Wonderware digiprojektit eri toimialoilla.

Etävalvonta ja raportointi joustavasti eri automaatiolaitteilta

Insta Automation Oy on toteuttanut useita valvomo- ja tuotannonohjauksen järjestelmiä Wonderware System Platform ja Wonderware InTouch -ohjelmistoalustojen avulla. Asiakkaina on niin teollisuuden kuin julkishallinnon laitoksia.

– Ohjelmistoon voidaan liittää monipuolisesti eri valmistajien logiikoita. Sovellusympäristöllä hoidetaan niin yhteydet, käyttöliittymät kuin tiedonkeruukin, kertoo johtaja Jarkko Järvilehto Insta Automation Oy:stä.

Klinkmann myös tukee insta automationia antamalla aktiivisesti tietoa ohjelmistoista ja niiden päivityksistä sekä uusista tuotteista.

– Esimerkiksi tarjousvaiheessa keskustelemme siitä, mikä olisi paras ratkaisu asiakkaalle tai milloin ohjelmisto olisi paras päivittää. Pohdimme myös, onko järjestelmä niin kriittinen, että se pitäisi kahdentaa. Jos näin on, niin kannattaisiko se tehdä jo laitostasolla vai ylemmällä tasolla, Järvilehto jatkaa.

Valvonta ja optimointi etänä

Suomen Teollisuuden Energiapalvelut STEP Oy, Veolia, tuottaa kestäviä energiaratkaisuja teollisuusasiakkaille kumppanuusperiaatteiden mukaisesti. Yhtiö valvoo ja optimoi energiantuotantoa keskusvalvomoista, jotka on sijoitettu Harjavaltaan ja Koskenkorvalle.

Harjavallan Suurteollisuuspuiston yritysten lisäksi STEPin asiakkaina ovat Altian Koskenkorvan tehdas, Hankkijan Seinäjoen rehutehdas ja eläinperäisiä raaka-aineita kierrättävä Findest Protein Kaustisella. Laitoksille on matkaa Harjavallasta satoja kilometrejä.

Jokaisessa laitoksessa on paikallinen miehittämätön valvomo. Jos tietoliikenneyhteydet keskusvalvomoon jostain syystä katkeaisivat, voidaan laitosta ohjata paikan päällä. Kun yhteys palaa, tiedot keskusvalvomoon kulkevat taas.

Ilmoitukset energialaitoksen häiriöistä välittyvät keskusvalvomon lisäksi päivystysvuorossa olevan valvojan mobiililaitteelle, kuten tabletille. Usein häiriötilanteet pystytään selvittämään kaukokäyttöisesti, ilman menoa laitokselle.

– STEPin järjestelmän tuotantokäyttö on aloitettu vuonna 2013. Olemme siitä lähtien pitäneet yllä järjestelmää esimerkiksi laajentamalla olemassa olevien laitosten tiedonkeruuta sekä lisänneet sen piiriin tarvittaessa uusia asiakaskohteita. Työtä helpottaa Wonderware System Platformin joustavuus ja helppo laajennettavuus.

Pumppaamot hallinnassa

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY huolehtii pääkaupunkiseudulla noin 1,2 miljoonan asukkaan vesihuollosta Wonderware-ohjelmistojen avulla. Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY käyttää jätevesipumppaamoitaan Viikinmäen ja Suomenojan keskusvalvomoista. Valvomoista operoidaan noin 600 jätevesipumppaamon toimintaa.

Valvonnassa ja ohjauksessa on noin 20 000 IO-pistettä. Tiedonsiirtoon käytetään radioverkkoa, 4G-yhteyksiä ja ethernet-verkkoa. Järjestelmään saa tietoturvallisen yhteyden sekä valvomoista että mobiililaitteilla.

– Järjestelmää laajennetaan tarvittaessa ja päivitetään jatkuvasti. Tukipalvelumme auttaa asiakastamme sähköautomaatioon liittyvissä kysymyksissä ympärivuorokautisesti, Järvilehto lisää.