Miten parantaa operatiivista tehokkuutta AVEVA-ratkaisuilla?

Kaikki lähtee liikkeelle tiedon keräämisestä, analysoinnista ja toiminnan automatisoinnista

Viimeiset kaksi vuotta ovat osoittaneet, miksi tuotantoiminnan tulee olla tarkasti raportoitua, joustavaa ja nopeisiin muutoksiin sopeutuvaa.

AVEVA ratkaisuilla keräät ja ohjaat tuotantotiedon eri toimittajien laitteilta, hoidat ennakoivan kunnossapidon ja luot laitoksesi tuotantotiedon osaamis- ja tietopankin.

Klinkmannin asiantuntemuksen ja kumppanien ansiosta saat käyttöösi ainutlaatuisen ymmärryksen IT-ratkaisujen, koneiden, laitteiden ja prosessien integraatiosta. Klinkmann auttaa sinua onnistumaan digitaalisessa muutoksessa.

Tuotannonohjausjärjestelmä hyödyttää kaikkia tuotantoalan yrityksiä

Vaikka maailmassa on lukuisia MES-ohjelmistoja, on AVEVAn tarjoama ratkaisu moniin muihin verrattuna erittäin joustava ja yksinkertainen. Sitä voivat hyödyntää niin pienet tuotantolaitokset kuin suuremmatkin, monimutkaisia tuotantoprosesseja ja robotiikkaa käyttävät tehtaat.

AVEVA MES tehostaa tuotantoalan yrityksen toimintaa mm. seuraavilla tavoilla:

Viisi tapaa muuttaa operatiivisen toimintakyvyn heikkoudet vahvuuksiksi

Tiimeillä, jotka lisäävät operatiivista toimintakykyään rakentamalla varasuunnitelmia toimintansa takaamiseksi on monia etuja verrattuna tiimeihin, jotka eivät varaudu odottamattomiin olosuhteisiin. Varasuunnitelman olemassaolo takaa etteivät häiriöt järjestelmissä, tai muualla organisaatiossa, heikennä operatiivisen toiminnan laatua.

Toimintakyvyn takaaminen on tavoite johon jokaisen yrityksen tulisi toiminnassaan pyrkiä. Päästäksesi eteenpäin operatiivisen edelläkävijyyden matkallasi, kokosimme viisi vinkkiä, joilla vahvistat järjestelmiäsi ja muutat heikkoudet vahvuuksiksi.

1. Ennakoi tapahtumia suunnittelun avulla

Yksi parhaimmista tavoista vahvistaa operatiivisen toiminnan joustavuutta on ennakoida mikä kaikki voi mennä pieleen. 

Esimerkiksi kahdennuksen suunnittelu tärkeille järjestelmille muuttaa seisokin katastrofista haittatekijäksi ilman, että koko tiimin toiminta menee sekaisin. 

Häiriötilanteiden suunnittelu auttaa myös hahmottamaan millaisia haasteita eri tilanteet tuovat eteen, jolloin esimerkiksi erilaisten etäohjausten rakentaminen on todennäköisimmin huomioitu jo ennen kuin mitään pääsee sattumaan.

AVEVA™ Insight auttaa ennakoinnissa ja mikä parasta, se toimii pilvessä.

Insightin avulla ymmärrät liiketoimintaasi paremmin, kun tiedät mitä tapahtuu, mitä on tapahtunut ja mitä tulee todennäköisesti tapahtumaan. 

2. Digitoi datanhallinta

Yksi isoimmista osa-alueista automaatioprosesseissa on datanhallinta, varmuuskopiointi ja datan jakaminen yrityksen sisällä ymmärrettävässä muodossa. 

  • Data on läsnä kaikkialla ja sen käsitteleminen osana operatiivista toimintaa auttaa tekemään liiketoiminnan kannalta parempia päätöksiä. 
  • Oikein kerätty ja jaettu data ei valehtele, vaan pohjaa toimintaa ja parhaimmillaan rikkoo yrityksen sisälle muodostuneita siiloja. 
  • Johdonmukaisuus ja oikeiden tietojen saatavuus auttavat vähentämään virheitä ja helpottavat päätöksentekoa koko organisaatiossa.


AVEVA™ Historian
digitoi, kerää ja säilyttää dataa, jota on helppoa visualisoida kaikille ymmärrettävään muotoon AVEVA Insightin avulla.

3. Panosta tiimityöhön – Joustavuus

Kestävimmät organisaatiot panostavat henkilöstönsä osaamisen kehittämiseen ja tiimityöhön. 

Myös henkilöstön pysyvyydellä on merkitystä, kun mietitään operatiivisen toiminnan kestävyyttä. Pysyykö toiminnan laatu samana, jos yhtäkkiä menet osan työntekijöistäsi?

Yhteistyö ja tiedonjakamiseen suunnitellut työkalut voivat antaa tiimillesi mahdollisuuden toimia itsenäisemmin ja kehittää toimintaa ryhmänä, jolloin se muuttuu joustavammaksi ja tehokkaammaksi.

Varmista, että henkilöstölläsi on mahdollisuus osallistua koulutuksiin ja rakenna työkulttuuria, joka rohkaisee ja palkitsee joustavuudesta ja onnistumisesta.

4. Hyödynnä työkaluja kuten ennakoivaa ylläpitoa

Parhaatkaan tiimit eivät aina pysty ennustamaan kaikkea, koska heillä ei joko ole tietoa tai kokemusta tulkita dataa oikealla tavalla.

Onneksi erilaiset koneoppimisen ja tekoälyn työkalut tulkitsevat dataa tehokkaammin kuin yksittäinen ihminen ja voivat tunnistaa virheellisiä malleja, jotka aiheuttaisivat ongelmia myöhemmin. 

Asentamalla työkaluja, jotka tuovat tekoälyyn ja koneoppimiseen perustuvan ennakoivan ylläpidon järjestelmiin, voidaan ennakoida ja ehkäistä monia ongelmia, jotka voivat muuten johtaa odottamattomiin seisokkeihin.

5. Joustava toiminta on myös turvallista toimintaa

Haittaohjelmia, kiristysohjelmia, hyväksikäyttöä ja jopa sisäisiä hyökkäyksiä voi tapahtua milloin tahansa mille tahansa organisaatiolle.

Se, kuinka hyvin käsittelet näitä uhkia, riippuu siitä, kuinka joustavaa toimintasi on. Vaikka voit välttää joutumasta haitallisten hyökkäysten kohteeksi vahvoilla turvatoimenpiteillä, ei ole olemassa tyhjentävää suunnitelmaa hyökkäysten estämiseksi kokonaan.

Jos operatiivinen sietokyky on tavoite, sinun on suunniteltava, kuinka jaat tietosi paikan päällä ja pilvipalvelussa, miten palautat, jos tietosi on salattu tai varastettu, ja mihin toimenpiteisiin aiot ryhtyä varmistaaksesi toimintasi.

Oikea tieto ja tiedon analytiikka varmistaa kilpailuedun

Nopea pääsy haluttuun tuotantotietoon antaa operaattoreille ja johdolle mahdollisuuden puuttua nopeasti poikkeamiin ja parantaa toiminnan kannattavuutta. Tulevaisuuden menestyjiä ovat ne, jotka pystyvät hyödyntämään tehokkaasti saatavilla olevaa dataa, jakamaan tiedon organisaation sisäisesti ja hallitsemaan päivittäisiä toimintoja ja prosesseja.

Tutustu artikkeleihin

Varaa aika asiantuntijan kanssa

Täytä yhteystiedot ja valitse päivämäärä.

Opas operatiivisen toiminnan tehostamiseen

A blueprint for industrial Operational Efficiency
Pääset lataamaan katalogin täyttämällä lomakkeen

SMART Starts Here eBook

Pääset lataamaan e-bookin täyttämällä lomakkeen