Metsä Fibre Rauman Saha – maailman edistyksellisin ja modernein sahalaitos

Valvomo-osuuden toteutti Roima Intelligence Oy
Moderni sahalaitos AVEVA ohjelmistoilla

Rauman saha on maailman modernein sahalaitos ja Suomen kaikkien aikojen suurin sahainvestointi, jonka kehitystyöstä hyötyy koko sahateollisuus. Investoinnin arvo on noin 260 miljoonaa euroa. Sahan teknologiainnovaatiot, kuten konenäkö, oppiva tekoäly ja sahalinjan eri toimintoja ohjaavat täysin reaaliaikaiset integroidut tietojärjestelmät, ovat luoneet entistä paremmat lähtökohdat sahatavaran tasalaatuisuudelle ja tuotannon kustannustehokkuudelle.

Teknologian ja nopeuden lisäksi Rauman sahan edelläkävijyyttä edustaa yhden keskusvalvomon toimintamalli. Sahatavara kulkee jalostuslinjalla ilman manuaalisia työvaiheita. Haluttu korkealaatuinen sahatavara on kunkin asiakkaan saatavissa juuri oikea-aikaisesti.

Digitaalinen sahalaitos

Modernille uudelle sahalle keskitetty valvomoratkaisu ja data-ohjattu tuotanto.

Klinkmann ratkaisu

AVEVA System Platform OMI teknologiaan pohjautuva alusta, jolla Roiman sovellustoteutus. Tämä mahdollistaa sahalaitoksen keskitetyn ohjauksen ja tehokkaan tiedonkeruun sekä eri automaatio- ja IT-järjestelmien helpon liitettävyyden. Aveva Historian tietokanta tarjoaa reaaliaikaisen tiedonkeruun vianhakua ja raportointia varten

System Platform mahdollistaa laitoksen prosessin ohjaamisen seurannan sekä tiedonkeruun luotettavasti

AVEVA vakioratkaisulla saavutetaan nykyaikaiset näkymät prosessiin sekä keskitettyyn tiedonkeruuseen. Järjestelmää on myös helppo kehittää tulevaisuudessa muuttuvassa toimintaympäristössä.

Edut asiakkaalle

  • Reaaliaikainen visuaalinen näkymä ja ohjausmahdollisuus sahalaitokselle
  • Keskitetty valvomo ja modernit videoseinät koko sahalaitoksen hallintaan
  • Manuaalisten työvaiheiden vähentäminen
  • Tiedonkeräys, analysointi ja raportointi laitokselta
  • Integrointi automaatio-, mittaus- ja valvontajärjestelmiin

Tutustu muihin menestystarinoihin

SMART Starts Here eBook

Pääset lataamaan e-bookin täyttämällä lomakkeen