Luvata Pori Oy siirtyi integroituun Rockwellin tuotantoautomaation

Asiakastarina

Tuotantokoneiden ja -linjojen erillisautomaatiosta yhdeksi helposti hallittavaksi järjestelmäksi.

Luvata Pori Oy tuotantolaitokset sijaitsevat Länsi-Suomessa Porissa, ja sen on 350 työntekijällään alueen yksi suurimmista työllistäjistä. Luvata Pori valmistaa laajaa valikoimaa erilaisia kuparituotteita valmistavalle teollisuudelle. Tehtaan kokonaistuotanto on yli 40.000 tonnia kuparituotteita vuodessa ja tuotteista yli 90% toimitetaan vientiin.

Luvatan tuotantolinjat ja koneet ovat pitkälle automatisoituja. Erilliset automaatioratkaisut haluttiin yhdistää yhdeksi järjestelmäksi, jotta tuotannon hallittavuus ja käytettävyys paranisivat. Tavoitteena oli yhdellä automaation vakioratkaisulla helpottaa eri linjojen ja koneiden liitettävyyttä, tiedonkeruuta ja raportointia sekä ylläpitoa ja henkilöstön osaamista.

Uudeksi Luvata Pori tehtaan automaation kokonaisratkaisuksi valittiin Rockwellin Integrated Architecture automaation tuoteperhe jossa yhdistyy CompactLogix ja ControlLogix logiikoihin perustuvat linja-automaatiot yhdeksi kokonaisuudeksi muiden Rockwell automaatiotuotteiden kanssa. Samaan järjestelmään voidaan liittää myös mm. Rockwellin PowerFlex taajuusmuuttajat sekä erilaiset Rockwellin käyttöpäätteet ja raportointiratkaisut.

Kunkin koneen ja linjan ohjaus ja raportointi optimoitiin määrittämällä ja asentamalla sopiva automaationratkaisu kuhunkin sovellukseen, minkä jälkeen eri sovellukset yhdistettiin yhdeksi Integrated Automation konseptiksi. Rockwellin Integrated Automation suunnittelutyökalukirjastolla projekti toteutettiin alle 6 kuukaudessa ja varsinainen käyttöönotto tapahtui yhden viikonlopun aikana.

 

Rockwellin Integrated Archtecture konsepti tuo merkittäviä etuja

  • Joustava automaatioratkaisu kunkin yksittäiskohteen tarpeen mukaan yksi ja sama työkalukirjasto kaikkien automaatiolaitteiden konfigurointiin ja projektointiin
  • Helppo skaalautuvuus, jossa sovellusta on helppo laajentaa jos/kun tarpeet muuttuvat
  • Ethernet/IP pohjainen helposti hallittava verkkoarkkitehtuuri mahdollistaa ohjaus-/ tuotantodatan ja I/O-tiedon välityksen sekä liikkeenohjauksen samassa verkossa.
  • Sama täysin reaaliaikainen tieto on käytössä niin kone- kuin koko tuotannon ohjauksessa
  • Ohjaus ja tuotantotieto on käytössä yhtä hyvin reaaliaikaiseen ohjaukseen kuin pitkäaikaiseen dataan perustuvassa tuotantoraportoinnissa.
  • Vakioteknologioihin ja -liityntöihin perustuva automaation tietoarkkitehtuuri mahdollistaa myös toimittajien, alihankkijoiden ja asiakkaiden tuomisen mukaan samaan tuotannon kokonaisuuteen juuri siinä laajuudessa kuin halutaan.
Klinkmann on johtava suomalainen teollisuuden automaatio- ja sähköistysratkaisujen toimittaja.

Lue lisää prosessiautomaatioratkaisuista ja ota yhteyttä Klinkmannin asiantuntijoihin.

Tutustu menestystarinoihin

SMART Starts Here eBook

Pääset lataamaan e-bookin täyttämällä lomakkeen