Asiakastarina

Luvata Pori Oy: Metalliteollisuuden tuotantoautomaatio

Luvata Pori Oy tuotantolaitokset sijaitsevat Länsi-Suomessa Porissa, ja se on 350 työntekijällään alueen yksi suurimmista työllistäjistä. Luvata Pori valmistaa laajaa valikoimaa erilaisia kuparituotteita valmistavalle teollisuudelle. Tehtaan kokonaistuotanto on yli 40.000 tonnia kuparituotteita vuodessa ja tuotteista yli 90% toimitetaan vientiin.

teollisuuden kunnossapitojärjestelmä - AVEVA APM

Luvata Pori Oy siirtyi integroituun Rockwellin tuotantoautomaatioon

Luvatan tuotantolinjat ja koneet ovat pitkälle automatisoituja. Erilliset automaatioratkaisut haluttiin yhdistää yhdeksi järjestelmäksi, jotta tuotannon hallittavuus ja käytettävyys paranisivat. Tavoitteena oli yhdellä automaation vakioratkaisulla helpottaa eri linjojen ja koneiden liitettävyyttä, tiedonkeruuta ja raportointia sekä ylläpitoa ja henkilöstön osaamista.

Uudeksi Luvata Pori tehtaan automaation kokonaisratkaisuksi valittiin Rockwellin Integrated Architecture automaation tuoteperhe jossa yhdistyy CompactLogix ja ControlLogix logiikoihin perustuvat linja-automaatiot yhdeksi kokonaisuudeksi muiden Rockwell automaatiotuotteiden kanssa. Samaan järjestelmään voidaan liittää myös mm. Rockwellin PowerFlex taajuusmuuttajat sekä erilaiset Rockwellin käyttöpäätteet ja raportointiratkaisut.

Kunkin koneen ja linjan ohjaus ja raportointi optimoitiin määrittämällä ja asentamalla sopiva automaatioratkaisu kuhunkin sovellukseen, minkä jälkeen eri sovellukset yhdistettiin yhdeksi Integrated Automation konseptiksi. Rockwellin Integrated Automation suunnittelutyökalukirjastolla projekti toteutettiin alle 6 kuukaudessa ja varsinainen käyttöönotto tapahtui yhden viikonlopun aikana.

Rockwellin Integrated Archtecture konsepti tuo merkittäviä etuja

  • joustava automaatioratkaisu kunkin yksittäiskohteen tarpeen mukaan
  • yksi ja sama työkalukirjasto kaikkien automaatiolaitteiden konfigurointiin ja projektointiin
  • helppo skaalautuvuus, jossa sovellusta on helppo laajentaa jos/kun tarpeet muuttuvat
  • Ethernet/IP pohjainen helposti hallittava verkkoarkkitehtuuri mahdollistaa ohjaus-/ tuotantodatan ja I/O-tiedon välityksen sekä liikkeenohjauksen samassa verkossa.

Järjestelmärakenteessa ja tiedonsiirrossa otetaan huomioon viimeisin tietoturva

  • sama täysin reaaliaikainen tieto on käytössä niin kone- kuin koko tuotannon ohjauksessa
  • ohjaus ja tuotantotieto on käytössä yhtä hyvin reaaliaikaiseen ohjaukseen kuin pitkäaikaiseen dataan perustuvassa tuotantoraportoinnissa.
  • vakioteknologioihin ja -liityntöihin perustuva automaation tietoarkkitehtuuri mahdollistaa myös toimittajien, alihankkijoiden ja asiakkaiden tuomisen mukaan samaan tuotannon kokonaisuuteen juuri siinä laajuudessa kuin halutaan.
Lue lisää
Rockwell Automation ratkaisuista!

Tutustu menestystarinoihin

SMART Starts Here eBook

Pääset lataamaan e-bookin täyttämällä lomakkeen