Lassila & Tikanoja: Biopolttoaineiden tuotantoautomaatio

teollisuuden kunnossapitojärjestelmä - AVEVA APM

20 prosentin parannus käyntiaikaan AVEVA Information Management -alustalla

Lassila & Tikanoja on palveluyritys, joka tekee kiertotaloudesta totta. Yhdessä asiakkaiden kanssa L&T pitää materiaalit, tehtaat ja kiinteistöt mahdollisimman pitkään tuottavassa käytössä sekä tehostaa raaka-aineiden ja energian käyttöä.

L&T toimii Suomessa ja Ruotsissa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2023 oli 802,1 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää noin 8 160 henkilöä. L&T on listattu Nasdaq Helsingissä.

L&T konsernin jätepuun käsittely kierrätyspolttoaineeksi vaatii voimaa ja monipuoliset tehokkaat laitteet. Kallis koneisto jauhaa maksimiteholla, kun sen vikaantumisen ja kunnossapidon mekanismi tunnetaan. Kun tuotannosta ja häiriöistä on tarkkaa numerotietoa, laitoksen kapasiteettia kuristavia ongelmia voidaan eliminoida tärkeysjärjestyksessä.

Lassila & Tikanoja murskaa erilaista, kierrätyskelpoista jätepuuta polttoaineeksi Keravan laitoksellaan. Järeä laitteisto käsittelee esimerkiksi kuormalavojen ja purkurakennusten tapaista materiaalia kattilalaitosten pesiin sopivaksi. Kapasiteetti on suuri, useita kymmeniä tonneja tunnissa. Koneet ovat suuria, joten niiden käyttöaste on arvokasta – isoa investointia ei kannata seisottaa turhaan.

Jätepuu siirretään ensin nosturille, joka annostelee sitä esimurskaimen kitaan. Esimurskauksen jälkeen seuraa metallinpoisto ja sen jälkeen murskaaminen lopulliseen kokoon. Materiaali kulkee vaiheesta toiseen sekä edelleen varastoon hihnakuljettimilla.

”Järjestelmä vaatii varsinkin talviaikaan paljon puhdistamista ja muita oheistöitä, sillä käsiteltävä aines on epätasaista ja osin hienojakeista. Laitteisto on käytössä myös talvella, mikä vaatii olosuhteiden mukaista, jatkuvaa seurantaa”, kunnossapitopäällikkö Simo Vihavainen kertoo.

Automaation raportointiratkaisun valinnassa painotettiin tiettyjä vaatimuksia:

  • vakio-ohjelmistot, joille on tarjolla laaja tuki ja helppo ylläpito
  • liitettävyys olemassaoleviin eri valmistajien ohjauslaitteisiin
  • järjestelmän helppo päivitettävyys myös tuleva IT-kehitys ja tietoturva huomioiden

 

Ratkaisussa päädyttiin AVEVA Wonderware Historian -tietokantaan ja sen raportointityökaluun, AVEVA Historian Clients.

Selkeä parannus – 20 prosenttia lisää käyntiaikaa

Simo Vihavainen sanoo, että automaattisesti kerätty data antoi selkeän numerotiedon käyttöasteesta ja tehosta. Kun mittaustulokset antoivat pohjan, ongelmien laatu selvisi ja ne voitiin asettaa tärkeysjärjestykseen.

”Vanha totuus on, että mitä et voi mitata, et voi myöskään säätää. Siksi automaattinen tiedonkeruu ja datan käsittely ovat edellytys systemaattiselle toiminnan parantamiselle.”

Hän kertoo myös, että AVEVA Wonderware -alusta osoitti selkeästi tuotannossa olevat pullonkaulat. Esimerkiksi linjan puhdistuksen tapaisten oheistöiden järjestystä muuttamalla saatiin käyttöastetta korkeammalle. Nykyisin oheistöiden vaatima aika tiedetään tarkasti, ja käyttö- ja huoltoajat voidaan suunnitella. Jälkeenpäin voidaan tarkastaa, vastaako toteutunut käyntiaika suunniteltua.

”AVEVA-alustan avulla tuotantoa jarruttavia kohtia on löydetty ja eliminoitu. Tähän mennessä arvioisin, että ohjelmisto on antanut meille noin 15–20 prosentin parannuksen laitoksen käyntiaikaan. Suurimmat hyödyt saadaan mahdollisuudesta toiminnan jatkuvaan kehittämiseen. AVEVA hoitaa myös laitoksen tuotanto- ja työajan hallinnan””, toteaa Vihavainen.

Käyttäjälle helppo

Puun murskauksessa yksi kone ohjaa koko linjaa, joten esimurskaimen käynti kertoo käytännössä koko prosessin tilan. Yhdessä tai kahdessa vuorossa työskentelevät operaattorit syöttävät nosturilla murskainta kierrätyspuulla, joka saapuu vaa’an kautta linjalle. Vaaka on kytketty valvontajärjestelmään, ja sen kautta saadaan suoraan tonnit ja niistä edelleen käyttöaste.

Häiriön sattuessa operaattori kuittaa seisokin syyn valmiista vikalistasta tai antaa laitenumeron tai tauon syyn. Näin dataan tulee merkintä siitä, pysähtyivätkö koneet pölynpoiston, ruokatauon, tukoksen tai vaikkapa ylikuormitusreleen laukeamisen johdosta.

Kunnossapidon kannalta käyntiraporteista johdetaan TOP10-listat, jotka osoittavat kumuloituneesta tiedosta vakavimmat ja useimmin toistuvat häiriöt. Niiden poistaminen on sitten huollon tärkein tehtävä, ja näin ohjelmisto antaa työkalut kunnossapidon tehostamiseen.

Toiminnassa käytetään AVEVA-alustaa myös ennakoivan kunnossapidon kehittämiseen. Silloin huoltotoimet voidaan siirtää kalenteripohjaisesta käytännöstä todellista, toteutunutta käyttöaikaa vastaaviksi.

”Järjestelmä on ollut käyttäjäystävällinen, joten se ei ole häirinnyt operaattorin varsinaista työtä. Lisäksi raportteja on voinut muokata joustavasti, ja saatu tieto on ollut apuna jopa koko prosessia koskevassa kehitystyössä”, Vihavainen sanoo.

AVEVA Historian Clients tarkkailee laitosta älykkäästi analysoiden

AVEVA Historian Clients kerää laitoksen käynnin aikana ohjausautomatiikan tuottamaa dataa ja analysoi sitä. Sen avulla laitoksen käyntihistoria tallentuu, ja toistuvat häiriöt voidaan löytää ja samalla päästään arvioimaan niiden vakavuutta.

Ohjelmisto nopeuttaa vianetsintää, sillä sen avulla viat ja syy-seuraussuhteet on helpompi paikallistaa. Se auttaa myös löytämään tehokkaimmat työsyklit ja järjestelemään aputöiden ja huoltojen ajoituksen siten, että ne vievät mahdollisimman vähän tuotantoaikaa.

AVEVA Historian Clients liittyy yrityksen tietoverkkoon, jolloin laitoksen käyntiä voi seurata, vaikka toiselta puolelta maapalloa.

AVEVA Historianin edut L&T:n toiminnassa

  • Lisää tuotannon kapasiteettia, joustavuutta ja suorituskykyä
  • Tunnistaa prosessien ongelmat ja hoitaa laadun raportoinnin
  • Varmistaa oikea-aikaisen tuotannon ja viranomaisraportoinnin
  • Julkaisee halutut raportit sisäiseen tai ulkoiseen käyttöön

Tutustu muihin menestystarinoihin

SMART Starts Here eBook

Pääset lataamaan e-bookin täyttämällä lomakkeen