Teollisuuden kunnossapito – APM

Älykäs teollisuuden kunnossapito perustuu digitalisaation, analytiikan ja elinkaaren hallinnan tarjoamiin mahdollisuuksiin. Älykkäät ylläpito-, seuranta- ja raportointiratkaisut parantavat tuotantolinjan suorituskykyä ja samalla vähentävät hallitsemattomia vikatiloja.

AVEVA Wonderware APM Asset Performance Management tuo älykkään kunnossapidon eri kohteisiin vakioratkaisuilla

AVEVA Wonderware APM Asset Performance Management tuo älykkään kunnossapidon eri kohteisiin vakioratkaisuilla

AVEVA Wonderware APM oppii ja ennakoi tilanteet, joissa koneissa ja laitteissa on tapahtumassa poikkeamia, sekä opastaa operoijat tekemään oikeat toimenpiteet oikea-aikaisesti.

Tällaiset poikkeamat johtavat usein vikoihin sekä prosessi- ja tuotantohäiriöihin. Kun koneisiin ja laitteisiin asennetaan mittarit ja anturit, pystytään seuraamaan eri laitteiden ohjaamiseen liittyvää tilatietoa, kuormitustietoa sekä toimintaympäristöön liittyvää dataa. Älykäs kunnossapito kerää Big Dataa jalostaen sen ennakoiviksi toimenpiteiksi.

Automaatioratkaisujen sekä niiden ohjaamien laitteiden ja koneiden seurantaa ja ylläpitoa. Wonderware APM perustuu digitalisaation, analytiikan ja elinkaaren hallinnan tarjoamiin mahdollisuuksiin.

Teollisuuden tiedonhallinta

APM sisältää kunnon seurannan, ennaltaehkäisevän ylläpidon, omaisuuden eheyden hallinnan sekä luotettavuuskeskeisen ylläpidon, ja siihen kuuluu usein omaisuuden terveystietojen keruun, visualisoinnin ja analytiikan kaltaisia tekniikoita.

Nykyaikaiset teollisuusyritykset tuottavat huikeita määriä dataa, mutta teollisuuden tiedonhallinnassa ei ole kyse pelkästään datan keräämisestä ja säilytyksestä. Kyse on tietojen hyödyntämisestä uusilla tavoilla liiketoiminnan tulosten parannusmahdollisuuksien tunnistamiseksi.

Tehokas tiedonhallinta vapauttaa tietosi – laitteilta, järjestelmistä ja organisaation siiloista — ja tuottaa vaikuttavia toimintaan liittyviä oivalluksia yhdistämällä ne liiketoimintatietoihin.

Miksi siirtyä älykkääseen kunnossapitoon?

Teollisuuden tiedonhallinta ei ole vain tietojen keräämistä ja tallentamista. Tehokas tiedonkeruu ja analytiikka ennakoi tuotantoseisokit ja varmistaa jatkuvat prosessit.

Pidä omaisuudestasi huolta digitaalisessa muutoksessa​

Omaisuus on jokaisen teollisuusyrityksen toiminnan keskiössä, ja sen optimoitu ylläpito on ratkaisevan tärkeää ydinliiketoiminnan tavoitteiden, kuten kannattavuuden, luotettavuuden ja turvallisuuden, saavuttamisen kannalta. Optimoidun APM-ylläpito-ohjelman tavoitteena on yhdistää IT-tiedot (kuten työtilaushistoria) ja OT-tiedot (kuten koneiden anturitiedot) massadata-analytiikkaan fyysisen omaisuuden luotettavuutta ja saatavuutta parantavan ja omaisuusinvestointien tuottoa kasvattavan toimintatavan määrittämiseksi. ​

Aveva Wonderware APM -alusta tarjoaa valmiita työkaluja optimaalisiin kunnossapitoratkaisuihin erilaisissa teollisuussovelluksissa.

Asset Performance Management - Predictive Analytics

In this webinar, APM specialist Maria Gervits from Klinkmann Russia will outline best practices when developing an asset performance management plan for your business and show you how to shift focus away from specific technologies and instead work on establishing a high degree of interconnectivity among assets, people, processes, and technology.

Fortum: Wonderware hoitaa kahdennetusti voimaloiden automaation ja raportoinnin

Suomen suurin vesivoimalaitos halusi modernisoida eri valmistajien ohjausjärjestelmät yhdeksi kokonaisuudeksi.

Lue lisää →

Turku Energia: Energian jakelun hallinta ja ohjaus

Turku Energia on yksi Suomen suurimpia energiayhtiöitä. Yrityksen toimintaan kuuluu sähkön ja lämmön tuotanto sekä hankinta, myynti ja jakelu sekä niihin liittyvät palvelut. Yrityksen tuotteita ovat: lämpö, sähkö, höyry ja kaukojäähdytys. Turku Energia myy vuodessa…

Lue lisää →

Vaasan vesi: Vesihuollon automaatio ja raportointi

Vaasan Vesi tarjoaa asiakkailleen luotettavan ja laadukkaan vesihuollon, missä eri toimittajien automaatio- ja mittalaitteet voidaan valvoa ja raportoida keskitetysti samalla valvomoratkaisulla – Wonderware System Platformilla.

Lue lisää →