Chint

CHINT is the world’s largest manufacturer of low-voltage devices – e.g. more than 5 million cable protectors are produced on fully automatic lines every day. Large production volumes ensure consistent quality, which is trusted by Finnish and international central and equipment manufacturers.

Klinkmann advises and trains in the right choice of solutions. You can get all the necessary products and solutions from different suppliers cost-effectively directly from the central warehouse: enclosures, protection and distribution components, and control and measurement products.

CHINT on maailman suurin pienjännitekojeiden valmistaja – esim. johdonsuojia valmistetaan täysautomaattisilla linjoilla yli 5 miljoonaa joka päivä. Suuret tuotantomäärät varmistavat tasaisen laadun, johon luottavat suomalaiset ja kansainväliset keskus- ja laitevalmistajat.

Klinkmann neuvoo ja kouluttaa oikeissa ratkaisuvalinnoissa. Saat kaikki tarvittavat eri toimittajien tuotteet ja ratkaisut kustannustehokkaasti suoraan keskusvarastosta: kotelot, suoja- ja jakelukomponentit sekä ohjaus- ja mittaustuotteet.

CHINT DDSU666 (DDSU666 Single phase Smart Meter)

CHINT DTSU666 (DTSU666 series three phase four wire electronic energy meter)

Download English CHINT materials below: