AVEVA MES -tuotannonohjausjärjestelmän asennus ja hyödyt

AVEVA MES -tuotannonohjaus-järjestelmän asennus ja hyödyt

Aveva MES

Jos yrityksesi tuotantoprosessit eivät parane etkä ole tyytyväinen tuotannon tehoon, kannattaa harkita MES-tuotannonohjausjärjestelmää (Manufacturing Execution System).

Se on erityinen ohjelmisto, joka parantaa koko tuotantoprosessien, tuotantolinjojen ja henkilöstön suorituskokonaisuutta. AVEVA MES -tuotannonohjausjärjestelmä on yksi alan johtavista ratkaisuista. Tuotannon ammattilaiset arvostavat AVEVAn laadukasta, joustavaa ja helposti mukautettavaa ratkaisua.

AVEVA MES on erityisten ohjelmien kokonaisuus. Kyse ei ole yksinkertaisista sovelluksista, joita voi asentaa mille tahansa tietokoneelle, vaan suuremmista ja monimutkaisemmista ohjelmista, joiden käyttöönotto vaatii jonkin verran valmisteluja.

Tällaisia ovat:

 • Ammattilaisten suorittama asennus.
 • Ammattimainen etävalvonta.
 • MES-ohjelmia käyttävien työntekijöiden koulutus.
 • Käyttöönoton kannalta on tärkeintä, että tiedät yrityksesi tavoitteet.

 

AVEVA MES:n tavoitteet voivat olla eri tuotantoyrityksissä erilaiset, kuten:

 • Työntekijöiden suorituskyvyn parantaminen ja vahvuuksien hyödyntäminen
 • Tiettyjen tuotantolinjojen tehokkuuden parantaminen
 • Valmistettujen tuotteiden laadun parantaminen (virheiden vähentäminen)
 • Tuotantoprojektien hallinta
 • Tuotantolinjojen seisokkiajan vähentäminen
 • Raaka-aineiden hävikin vähentäminen ja laskeminen
 • sekä lukuisat muut hyödyt

Tuotannonohjausjärjestelmä hyödyttää kaikkia tuotantoalan yrityksiä

Vaikka maailmassa on lukuisia MES-ohjelmistoja, on AVEVAn tarjoama ratkaisu moniin muihin verrattuna erittäin joustava ja yksinkertainen. Sitä voivat hyödyntää niin pienet tuotantolaitokset kuin suuremmatkin, monimutkaisia tuotantoprosesseja ja robotiikkaa käyttävät tehtaat.

AVEVA MES tehostaa tuotantoalan yrityksen toimintaa mm. seuraavilla tavoilla:

On selvää, että kaikilla yllä mainituilla osa-alueilla voi esiintyä haasteita. AVEVA MES:llä on yksi yleinen tavoite; parantaa tuotantoprosesseja sekä yritystoiminnan tuottavuutta ja kannattavuutta. AVEVA MES-ratkaisun avulla tuotantoteho paranee 10 %:lla ja seisokkiaika vähenee 30 %:a, mikä näkyy välittömästi yrityksen taloudessa. Kun huomioidaan yrityksen ratkaisulla saavuttamat taloudelliset hyödyt, on tuotannonohjausjärjestelmään investointi lopulta varsin vaatimaton kuluerä. Tekemäsi investointi maksaa itsensä takaisin muutamassa kuukaudessa.

Mitä siis tarvitaan AVEVA MES:n asentamiseen tuotantolaitokseesi niin, että prosessit toimivat tehokkaasti?

Alta löydät listauksen viidestä tärkeimmästä ominaisuudesta:

Tavoitteiden ja prioriteettien määrittely

Yrityksen johtoportaan tavoite on se, että yritys tekee parempaa tulosta. Tuotantolaitoksen esimiehen tehtävä on varmistaa tuotantolinjojen toimintojen sujuvuus. IT-asiantuntijan tavoite on saada järjestelmät toimimaan moitteettomasti. Mikä on näistä tärkein tavoite? Tavoitteiden asettaminen on tärkeää, mutta tavoitteiden prioriteettien ja arvojärjestyksen määrittely on aivan yhtä tärkeää. Määrittelyn jälkeen tiedetään mistä asennustyöt tulee aloittaa.

Tiivis yhteistyö asentajien kanssa

Eri tuotantoalan yrityksillä on erilaiset toimintatavat. Siksi AVEVA MES -tuotannonohjausjärjestelmän asentajien ja yrityksen henkilöstön välinen tiivis yhteistyö on tärkeässä roolissa. IT-järjestelmien asiantuntijoiden täytyy ymmärtää yrityksen tuotantoon liittyvät yksityiskohdat. Tästä syystä tehtaan laitteiden kanssa työskentelevät työntekijät ovat tärkeässä roolissa. Johtoportaalla ei useinkaan ole käsitystä tuotannon pienistä yksityiskohdista, jolloin heidän käsityksensä tuotannon päivittäisistä prosesseista saattavat poiketa todellisuudesta.

Tuotantoprosessin konsultointi

Kun IT-järjestelmien asentajat ja tuotannon työntekijät kohtaavat, törmäävät he usein samaan kysymykseen: tiedetään, miten tuotanto toimii, mutta toimiiko se riittävät tehokkaasti? Pitäisikö tämänhetkistä tuotantoprosessia muuttaa tai mukauttaa johonkin IT-järjestelmään? Tavoite on kuitenkin aina sama: parempi tulos. Muutosten tekemiseen vaaditaankin usein konsultointiapua sellaisilta ulkopuolisilta asiantuntijoilta, jotka eivät muuten ole tekemisissä tuotantoyrityksen tai laitteiston asentajien kanssa.

Omistautuneet työntekijät

Useiden menestyneiden tuotannonohjausjärjestelmien takana on joukko sitoutuneita työntekijöitä, jotka vastaanottavat uudet järjestelmät innolla ja ennakkoluulottomasti. Siksi on tärkeää, että järjestelmän käytöstä ja ylläpidosta vastaava henkilöstö uskoo järjestelmän tehokkuuteen ja sen tarjoamiin hyötyihin. AVEVA tekee kaikkensa sen eteen, ettei ohjelmiston kanssa työskentelevien henkilöiden tarvitse hetkeäkään epäillä järjestelmän luotettavuutta. Työntekijöiden omistautuneisuus ja luottamus onkin ohjelmiston käyttöönoton onnistumisen kannalta erittäin tärkeää.

Asennusaikataulujen määrittely

Minkälaisia hyötyjä MES-ohjelmisto voi siis tuoda vuosittaisessa käytössä? AVEVA MES -ratkaisun asennukselle on tärkeää asettaa aikataulu sen mukaan, mitkä ovat yrityksen tavoitteet ja prioriteetit. Minkälainen ratkaisupaketti on optimaalinen juuri sinun yrityksellesi? Ratkaisut vaihtelevat yritysten välillä merkittävästi. Jotkut tuotantolaitteet tarvitsevat tehokkuudenlaskentaan ja tiedonsiirtoon vain muutaman sensorin, kun taas toiset vaativat huomattavasti kattavampia ratkaisuja pystyäkseen mittaamaan logistisen kokonaisprosessin tehoa raaka-ainetuotannosta lopputuotteeseen. Aikataulut täytyy sovittaa yhteen tuotantoprosessin kanssa, koska järjestelmän käyttöönotto saattaa vaatia myös jonkun verran seisonta-aikaa.

Kun nämä viisi näkökohtaa on otettu huomioon ja tarvittavat valmistelut on tehty, AVEVA MES -tuotannonohjausratkaisun käyttöönotto on tehokas ja nopea prosessi, jonka myötä yrityksesi pääsee nauttimaan tuotannon tehostamisen ja jatkuvan ylläpidon tarjoamista eduista.
WEBINAARITALLENNE

Multi-Site MES

Kuinka hyödyntää standardointia, konfiguroituvuutta ja uudelleenkäytettävyyttä MES-projektissa?

Lue lisää ratkaisusta Roiman verkkosivuilta.

AVEVA ASIAKASTARINA

Danone Specialized Nutrition

Danone Specialized Nutrition enablers their digital manufacturing vision with AVEVA Manufacturing Execution System.

Lue koko asiakastarina.

WEBINAARITALLENNE

Discrete MES

Etsitkö uusia ratkaisuja kone- ja laitevalmistuksen tuotannon tehostamiseen? Haluaisitko nostaa  tehokkuuden aivan uudelle tasolle?

Lue lisää ratkaisusta Roiman verkkosivuilta.

Tutustu artikkeleihin

AVEVA Automaatio-ohjelmistot

AVEVA Edge to Enterprise strategia

AVEVA on ainoa teollisten automaatio-ohjelmistoratkaisujen tarjoaja, joka tuottaa ratkaisuja peruslaskennasta ja analytiikasta laitteiden valvontaan sekä HMI-, SCADA- ja suuryritystason valvonta- ja hallintaratkaisuihin asti.

Lue lisää

SMART Starts Here eBook

Pääset lataamaan e-bookin täyttämällä lomakkeen