Kuinka hankkia tehokasta tietoa miltä tahansa laitteelta?

Aveva Insight – pilvialusta tuotantoprosessien tiedonkeruuseen, liiketoiminnan hallinnan päätöksentekoon ja ennakoivaan analytiikkaan

Aveva Insight

Poikkeukselliset ajat vaativat uudenlaisia ratkaisuja. IT-laitteiden määrä arjessamme lisääntyy, ja meidän on pohdittava, mitä teemme näistä laitteista saataville tiedoille. Tietojen tallentaminen pilveen vaikutti liiketoiminnan kaukaiselta tulevaisuudelta, kunnes Covid-19-epidemia pakotti useimmat yritykset tekemään nopeita päätöksiä tietojen siirtämisestä pilveen. Covid-19:n seurauksena kahden vuoden digitaalinen transformaatio tiivistyi kahteen kuukauteen.

Tämän nopean digitalisaation salaisuus piilee ammattimaisissa ja käyttövalmiissa pilviteknologiaratkaisuissa. Tiedot kerätään yksittäiselle verkkoalustalle, systematisoidaan, analysoidaan ja visualisoidaan asianmukaisesti. Tämä säästää paljon aikaa ja resursseja. Aveva Insight on erityisesti näihin tarkoituksiin suunniteltu tuote.

Valmistusprosessien haasteet

Tällä hetkellä kaikkia tuotannon aloja koskevat samanlaiset haasteet, joihin meidän on vastattava parhain mahdollisin tavoin.

Esimerkiksi teollisuusyritysten on tarjottava työntekijöilleen etäpääsy tehtaassa oleviin tietoihin, koska he tekevät nyt töitä etäältä. Toinen tärkeä näkökohta on yhteistyö: henkilöstö näkee samat tiedot, mutta tekee erilaisia johtopäätöksiä. Tämä voi johtaa voittojen menetykseen. Tärkeintä on varmistaa, että laitteemme toimivat mahdollisimman luotettavasti, jolloin mahdollisuus ennakoida tapahtumia säästää sekä aikaa että rahaa.

Tarkastellaan näitä haasteita lähemmin.

Asianmukaisesti optimoitu prosessi​

Prosessien optimointi on vaikeaa ilman erilaisten niihin sisältyvien tietojen ja parametrien analyysiä. Kun kaikki prosessitiedot ovat tiedossa ja niitä on analysoitu jonkin aikaa, voidaan päättää, mitä tuotantoprosessin vaihetta voidaan parantaa, missä voidaan säästää resursseja ja missä on kenties teknologian tai henkilöstön päivittämisen tarvetta.

Tiedot on näytettävä samanlaisina

Tuotantoprosessien indikaattorit, historiatyökalut, raportit, huoltotiedot – nämä tiedot tulevat erilaisilta laitteilta, jotka voivat olla pieniä moottoreja putkistossa yhtä hyvin kuin suuria turbiineja. Kaikki tiedot on tarjottava samassa muodossa. Vain näin tietojen käsittelyä ja analysointia voidaan helpottaa.

Tiimityön haasteet

Jos haluamme tehdä tehokasta tiimityötä, on erittäin tärkeää, että meillä on pääsy kaikkiin tietoihin ja että käytämme samoja työkaluja. Tuotantoalan yritysten työntekijät käyttävät usein itselleen sopivimpia työkaluja ja ohjelmia, mikä voi tehdä heidän keräämiensä tietojen haltuunotosta vaikeaa.

Etätyöskentely

Insinöörien, tuotantoprosessianalyytikkojen ja erilaisten huoltoasiantuntijoiden on kaikkien työskenneltävä etäältä. Tällä tavoin kehkeytyy monia tietojen keräämiseen, käsittelyyn ja analysointiin sekä oikeiden päätösten tekemiseen liittyviä pulmia. Et voi pyytää kollegaasi katsomaan omassa näytössäsi näkyviä tietoja ja kertomaan, mitä mieltä hän on niistä, koska joudut työskentelemään kotoa. Näin ollen kaikkien tarvittavien tietojen on oltava käytettävissä miltä tahansa Internetiin yhdistetyltä laitteelta.

Ennakoiva analytiikka
(poikkeamien ennustaminen)

Kun prosessi ei suju halutulla lailla, resursseja tuhlaantuu ja tehokkuus kärsii. Minkä tahansa prosessin tehokkuutta voisi parantaa selvästi, jos prosessinhallintahenkilöstö voisi estää erilaiset häiriöt ajoissa. Tähän päästään vain asianmukaisella tietojen analysoinnilla ja ajanmukaisilla tuotantoprosessien poikkeamatiedoilla. Avevan ennakoivalla analytiikalla tunnistat tuotannon ja laitteiden ongelmat ennen kuin ne aiheuttavat tuotantokatkoksia ja -menetyksiä.

Kaikkien näiden haasteiden voittaminen edellyttää kerättyjen tietojen älykästä hyödyntämistä.

Data on tärkein indikaattori prosessien optimoinnissa

Aluksi on puhuttava datasta ja siitä, miksi se on äärimmäisen tärkeää.

Oli sitten kyseessä sähkömoottori, vesipumppu tai tuotantolinja (kuljetin): kaikki laitteet pystyvät keräämään tärkeää dataa.

Tietojen käsittely, analysointi ja kerääminen tapahtuu erityisillä historiatyökaluilla. Ne ovat erityisiä tietokantoja, jotka on suunniteltu aikaleimattujen tietojen parissa työskentelyyn. Aveva tarjoaa tietojen käsittelyyn useita tunnettuja ja käytössä koeteltuja tuotteita, joista yksi on Aveva Historian (aiemmin Wonderware Historian). Kun kertynyttä tietoa on paljon ja pitkältä ajalta, voimme harjoittaa diagnostiikkaa ja vianmääritystä, parantaa prosesseja, vähentää energiankulutusta ja muokata muita tärkeitä indikaattoreita.

Nykyaikaiset pilviteknologiat mahdollistavat datan äärimmäisen nopean ja tehokkaan keräämisen, käsittelyn ja analysoinnin.

Jatketaan Aveva Insightista.
Se on analytiikkatyökalu ja pilvialusta samalla kertaa. Tietosi ovat käytettävissä koska ja mistä tahansa, miltä tahansa laitteelta.

Miksi Aveva Insight?

AVEVA-yhtiö tunnetaan maailmanlaajuisesti tuotantoprosessien optimointiratkaisuistaan. Insight-ratkaisu perustuu pilviteknologiaan ja suoriutuu suuresta määrästä tuotantoprosessien analysointitehtäviä.

Vapauta siiloutuneet tiedot pilveen – saat ne käyttöösi minuuteissa

30 % alhaisemmat toimintakustannukset tuotannossa piilevien parannusmahdollisuuksien paljastamisella

Vähennä matkoihin kuluvaa aikaa tarjoamalla mobiili pääsy operatiivisiin tietoihin

Käyttäjät ovat kirjanneet jopa 65 % vähäisempiä määräysten noudattamisesta aiheutuvia kustannuksia

Jopa 30 % vähemmän seisonta-aikaa, kun kentällä on pääsy kriittisiin reaaliaikatietoihin

Lentävä lähtö digitaaliselle muutokselle helppokäyttöisellä järjestelmällä ja nopealla mukautuksella ​

Teollista analytiikkaa jokaiselle pura tietosiilot

Tiedonkeruu

AVEVA Insight tunnistaa yli 300 erilaista tuotantoprotokollaa (mm. Modbus RTU, ACSII, TCP, BACnet), joten se pystyy keräämään ja käsittelemään hyvin monenlaisten laitteiden ja järjestelmien tuottamia tietoja. Tiedot voi lähettää niin automaattisesti kuin manuaalisestikin (tällä on merkitystä, kun kerätään tiettyä nimenomaista tietoarkistoa).

Tietojen systematisointi

Kerätyt tiedot systematisoidaan kohdentamalla ne tiettyihin prosesseihin ja mekanismeihin. Tällä tavoin tehtaalla käynnissä olevien prosessien lukumäärää selviää. Mitä enemmän liitettyjä mekanismeja, sitä tarkemman kuvan saat tehtaan kapasiteetista ja tehokkuudesta.

Tietojen analysointi

Analyysi suoritetaan määriteltyjen kriteerien mukaisesti. Analyysiin voi liittyä myös eri tavoitteita, kuten tehokkuuden tai resurssien hyödyntämisen arviointi, poikkeamien etsintä, ennakoiva huolto ja niin edelleen.

Koneoppiminen

Koneoppimisella viitataan tekoälyn kykyyn analysoida tietoja ja luoda tiettyjä tietojen käyttöskenaarioita. Tuotannossa tekoäly pystyy tietoja analysoimalla löytämään optimaalisen toimintatavan ja ehdottamaan määrättyjä ratkaisuja muutaman päivän kuluessa. Tätä prosessia parannetaan jatkuvasti, joten tietojen käyttömahdollisuudet laajenevat ajan myötä.

Poikkeamaraportti

Poikkeamat (moottori kuumenee, sähköä kuluu liikaa, mekanismi ei toimi täydellä kapasiteetilla tms.) voivat romauttaa tuotantoprosessin. Jos poikkeamasta saadaan varoitus hyvissä ajoin, tilanteeseen voidaan reagoida ja tuotantoprosessi korjata välittömästi, jolloin poikkeama vältetään. AVEVA Insight suoriutuu kaikesta tästä tiedottamalla epätavallisesta toiminnasta kaikkein yksinkertaisimmissakin tuotantoprosesseissa välittömästi.

Raportit

Raporttien valmistelu on tuotantoteknologien, huoltoasiantuntijoiden ja korjausinsinöörien tehtävä, mutta raportti voi olla epätarkka, jos saadut tiedot arvioidaan väärin. Tuotannon ammattilaiset käyttävät usein keskenään erilaisia raportointi- ja tietojenkäsittelyskeemoja, joten kahden eri henkilön samasta prosessista tekemät raportit voivat olla poikkeavat. AVEVA Insight -työkaluilla tällaiset epätarkkuudet vältetään. Lisäksi ne helpottavat ihmisten työtä huomattavasti ja säästävät arvokasta aikaa. AVEVA Insight -järjestelmän tarkoitus on raportoida ja analysoida tietoja eri näkökulmista, mikä tekee raporteista huomattavasti kattavampia ja luotettavampia.

Tietoturvallisuuden varmistaminen

Yksittäisen moottorin toiminta ei kukaties kiinnosta teollisuusvakoilijoita, mutta tuhannen laitteen tiedot voivat antaa yhtiön tuotantokapasiteetista jo mielenkiintoisen kuvan. Tuotantotietojen turvallisuudesta kannattaa huolehtia samalla tavoin kuin taloustiedoistakin, joten kyberturvallisuudeltaan erittäin korkeatasoiset pilviratkaisut ovat hyvin arvokkaita ja hyödyllisiä.

AVEVA Insight on helppo asentaa, ja järjestelmän käyttöönotossa sekä alkuperäistietojen keruussa tai olemassa olevien tietojen lataamisessa kestää vain muutama tunti. Prosessien analysointi ja optimointi on paljon nopeampaa. Ajan myötä kerättävien tietojen avulla tekoäly oppii ja voi tarjota strategioita ja oivalluksia laitteiden tehokkaaseen käyttöön. Jatkuvalla tietojen ylläpidolla voit välttää erilaisia ongelmia. Tästä syystä AVEVA Insight -ratkaisu sopii sekä pienille tuotantoalan yrityksille että suurille kansainvälisille yhtiöille, joilla on tehtaita kymmenittäin tai jopa sadoittain.

Kaikki mitä tarvitaan on tietojen asianmukainen kerääminen ja käsittely. Niin yksinkertaista se on.

Pyydä Klinkmannilta Aveva Insight -pilvialustan etäesittelyä – niin näet verkossa, kuinka voit siirtää tuotantoraportointisi ja ylläpitosi helposti pilvialustalle ja saada käyttöön oman pilvisovelluksesi digitaaliseen automaatioon vain muutamassa tunnissa.

Tutustu artikkeleihin

Tutustu menestystarinoihimme

SMART Starts Here eBook

Pääset lataamaan e-bookin täyttämällä lomakkeen