Automaation tietoverkot, tietoturva ja IoT

Klinkmann toimittaa automaation tietoverkkoja ja IT/OT-tietoturvaa erilaisten teollisuusprosessien, infra- ja liikennekohteiden sekä laitteiden verkotukseen ja tietoturvasuojaukseen.

Automaation tietoverkot, tietoturva, VPN-etäreitittimet, mobiiliverkon modeemit ja IoT-hallintaohjelmistot

Automaation tietoverkot, tietoturva, VPN-etäreitittimet, mobiiliverkon modeemit ja IoT-hallintaohjelmistot

Hirschmann / Belden teollisuuden kytkimet ja aktiiviset verkkolaitteet yhdistettynä Belden kaapelointiin, tarjoavat kattavan joukon ratkaisuja teollisuuden Ethernet-verkoissa. Tarjoamme reitittimet ja modeemit IoT- ja etäautomaatioon. Ne yhdistävät erilaiset laitteet ja koneet turvallisesti internet ja point-to-point etäkäyttöön – järjestelmien konfigurointi, ylläpito ja valvonta/raportointi voidaan hoitaa etänä.

Tyypillisiä sovelluksia ovat järjestelmien konfigurointi ja asennus, etähuolto, ennakoiva huoltovalvonta, kohteiden etäpalvelut, etäluku ja M2M sovellukset. Klinkmannin liityntätuotteilla ja hallintaohjelmilla eri valmistajien laitteet ja väylät voidaan liittää yhteen helposti hallittavaksi kokonaisuudeksi: Siemens, Rockwell, ABB, Profibus/Profinet ym. 

eWon, Helmholz ja Prosoft reitittimet hoitavat etäyhteydet ja IoT sovellukset, joita voidaan tarvittaessa täydentää myös Klinkmannin toimittamilla ohjelmistoalustoilla ja ohjauslaitteilla. Gemalto ja Telit mobiiliverkon modeemeilla voidaan erilaiset laitteet ja sovellukset liittää 2G/3G/4G verkkoihin.


Belden – Teollisuuden tietoturvaratkaisut

Belden – Teollisuuden tietoturvaratkaisut

Belden, Hirschmann teollisuuden tietoturva

Teollisuuden tietoturvaratkaisujen markkinajohtajalta löytyvät ratkaisut eri kohteiden tarpeisiin. Belden tarjoaa ainoana toimijana ratkaisuja Open System Interconnection (OSI) kerroksiin 1, 2 ja 3, varmistaen asiakkaiden verkkojen täysin optimoidun rakenteen luotettavalla suorituskyvyllä. Hirschmann / Belden Cyber Security ratkaisut varmistavat hyvän tietoturvan.

Teollisuuden palomuurijärjestelmä tarjoaa skaalautuvat turvallisuustoiminnot kunkin vaatimustason mukaan. Teollisuuden käyttöön suunnitellut Hirschmann palomuurit ja täydelliset VPN (Virtual Private Network) ratkaisut ml. hajautetut tietoturvaratkaisut. Korkea käytettävyys taataan tehokkailla varmennustoiminnoilla sekä skaalautuvalla konseptilla. Joustavalla segmentoinnilla ja etähallinnalla voidaan helposti ja turvallisesti rakentaa niin rajattu laitekohtainen tietoturva kuin kokonaiset tehdassovellukset.

Eagle palomuurin laajat Layer 2 ja Layer 3 ominaisuudet yhdistettynä kahdennusominaisuuksiin takaavat käyttevyyden ja dataturvallisuuden. Helppo integroitavuus tuotantolaitoksien tietoverkkoon. Ainutlaatuinen ””Palomuuri Learning Mode”” mahdollistaa helpon ja sujuvan käyttöönoton. Sallimalla ennalta määritettyjä sääntöjä, voidaaan verkkoliikennettä valvoa. 

EAGLE20 / 30 palomuurit yhdessä Hirschmann Security käyttöjärjestelmän (HiSecOS) kanssa. Ratkaisu pystyy turvaamaan ja suojaamaan koko tuotannon tietoverkon vahvistetuin turvaominaisuuksin. Valittavissa useita vaihtoehtoja, joka vastaavat täsmälleen tarvittavia vaatimuksia. Modulaariset monikanavavaiset palomuurit tarjoavat jopa kahdeksan porttia. Käyttöjärjestelmä (HiSecOS) sisältää monia uusia ominaisuuksia – syvätarkastus (DPI), joka eheyden varmistamiseksi, tarkistaa jokaisen verkossa kulkevan paketin ja suojaa verkkoa haitallisilta paketeilta. 

Tofino Xenon turvallisuuslaite on ihanteellinen ratkaisu segmentoida valvottava verkko suojausvyöhykkeisiin. Se voidaan asentaa olemassa olevaan ohjausjärjestelmään ilman muutoksia itse tietoverkkoon. Järjestelmä muodostaa halutut putket viestinnän vyöhykkeiden välillä. Käyttäjä määrittelee säännöt, joilla verkon laitteet voivat viestiä keskenään, ja mitä protokollia on sallittu käyttää. Syvätarkastus (DPI) vaihtoehtojen yksityiskohtaiset suodattimet valvovat verkon turvallisuutta – esim. järjestelmien sallitaan lukea vain halutut komennot, jotka lähetetään ohjauslaitteilta kuten PLC:t. Tofinon joustava arkkitehtuuri mahdollistaa tehdasverkon jaon useisiin suojausvyöhykkeisiin. 

BELDEN ratkaisut yhdistävät IT-tietoverkot ja OT-automaatioväylät – oikea data turvallisesti oikeassa paikassa

BELDEN ratkaisut yhdistävät IT-tietoverkot ja OT-automaatioväylät – oikea data turvallisesti oikeassa paikassa

Ei-hallittavat kytkimet Hirschmannilta

Ei-hallittavat Hirschmannin kytkimet ovat kustannustehokas tapa käyttää Industrial Ethernet -tekniikkaa. Kaikki kytkimet on suunniteltu käytettäväksi vaativissa olosuhteissa, ja niissä on tarvittavat sertifikaatit erilaisiin tarkoituksiin. Ne käyvät erilaisiin sovelluksiin kuten kenttätason teollisiin verkkoihin ja pienempiin ratkaisuihin.

Kytkimet tarjoavat kahdennetut virtalähteet, signaalikontaktoinnin ja laitteita, joissa on vankka IP67 / IP66 kotelointi käytettäväksi vaativissa olosuhteissa ml. suora asennus laitteisiin. Kytkimet voidaan valita PoE-optiolla, jolloin pystytään syöttämään virtaa eteenpäin kuten IP-kameroille tai kenttälaitteitteille Ethernet-kaapelilla.

Tuotevalikoimastamme on valittavissa sertifikaatit erilaisille sovelluksille: kuten raideliikenne, ajoneuvot, räjähdysvaaralliset tilat sekä sähkömuuntamot ja -verkot.

Hallittavat kytkimet Hirschmannilta

Teollisuuden kytkimet tukevat yleisimpiä teollisuuden protokollia kuten Ethernet IP ja Profinet, jotka voidaan tilata esiasennettuina. Kytkinperheet tukevat useita teollisuuden standardien mukaisia reduntanttisuus prokollia kuten MRP ja RSTP. Siksi Hirchmann-kytkimiä voidaan käyttää taloudellisen automaation sovelluksissa, kuten vaativan teollisuusympäristön verkoissa tai hyvin monimutkaisissa sovelluksissa, jotka vaativat korkeaa porttien lukumäärää, korkeaa käytettävyyttä ja luotettavuutta.

OCTOPUS System mahdollistaa vedenpitävän sekä tulen- ja tärinänkestävät räätälöidyt ratkaisut – kytkimet voidaan asentaa suoraan verkotettavaan kohteeseen tai laitteeseen. Erittäin tukeva rakenne ja kattava redundanttisuus ja varmennetut suojaustoiminnot. Octobus-tuoteperheen IP67 / 54 kytkimet sallivat vikaantuessaankin turvallisten verkojen ylläpidon. Octobus-kytkimet sopivat erilaisiin vaativiin automaatioratkaisuihin kuten raideliikenteeseen ja ajoneuvoihin. 

 

Ankarampiin ympäristö- ja käyttöolosuhteisiin vaaditaan erittäin kestäviä verkon komponentteja. MACH1000 ja GREYHOUND kytkimet on erityisesti suunniteltu käytettäväksi äärimmäisissä olosuhteissa, kuten korkeassa lämpötilassa, ja kestämään esimerkiksi iskuja ja tärinää. 

Modulaarinen rakenne mahdollistaa parhaan verkkorakenteen ja optimoi investoinnin: MICE-kytkimet ja mediamodulit tarjoavat joustavuutta ja mahdollisuuden varautua verkon muuttuviin vaatimuksiin myös tulevaisuudessa. Älykäs MICE-järjestelmä tarjoaa kulloinkin käytettävien standardien mukaisesti konfiguroitavia kytkimiä, jotka ovat teollisuuden standardien mukaisia (Ethernet IP / Profinet). 

Suurin luotettavuus kriittisissä sovelluksissa. Hallittavat RSR-kytkimet tarjoavat Fast ethernet ja Gigabit Ethernet versiot. RSR-kytkimet on suunniteltu erittäin korkeisiin vaatimuksiin, kun vaaditaan hyvää iskun ja tärinän kestävyyttä sekä sähkömagneettisia ympäristöjä (EMC). Laaja käyttölämpötila-alue -40°C…. +85°C mahdollistaa vaativat toimintaympäristöt. 

Laajat kytkentä- ja reititystoiminnot sekä varmennetut virransyötöt tekevät MACH100-sarjan työryhmäkytkimistä kustannustehokkaan vaihtoehdon Layer 2 / Layer 3 sovelluksiin sekä suuriin datanopeuksiin. 

DIN-kiskoon asennettevat OpenRail kytkimet voidaan konfiguroida vaiheittain kullekin prosessille ml. porttien määrä, datanopeudet, ohjelmistojen toimivuus sekä tarvittavat sertifikaatit. 

RSP kytkimet tukevat uusimpia IEC-standardien mukaisia verkon toipumisprotocollia: PRP, HSR. Nämä uudet tekniikat, PRP (Parallel Redundancy Protocol) ja HSR (High-availibility Seamless Redundancy), perustuvat kansainväliseen IEC62439 standardiin ja ne takaavat tulevaisuudessakin korkean turvallisuuden ja yhteentoimivuuden eri ympäristöissä. Tarkka aikasynkronointi IEEE 1588v2 synkronoi anturit, käytöt ja erilaiset mittalaitteet. Verkot voidaan rakennetaan aidosti keskeytymätömällä tiedonsiirrolla vaativissakin olosuhteissa kuten sähköasemilla. 

Teollisuuden tietoturvaratkaisut

Esittelemme webinaarissamme Belden Hirschmannin etä- ja paikallisverkon uusimpia tietoturvaratkaisuja. Kuinka tehdä yhteytesi turvallisuudeksi paikallisissa ja etäkäyttöverkoissa? 

Hirschmann / Belden Langattomat ratkaisut ja Etäyhteydet, IoT

Hirschmann OpenBAT tuoteperhe sisältää laajan valikoiman Access point ja Client tuotteita, jotka toimivat saumattomasti yhdessä. Maksimaalisen liikkuvuus, joustavuus sekä verkon käytettävyys nykypäivän vaativissa teollisuusympäristöissä. Modulaarinen rakenne mahdollistaa jopa 8000 erilaista versiota, juuri asiakkaan sovellustarpeisiin. Valittavana on runsaasti erilaisia teollisuuden protokollia ml. Profinet ja Ethernet/IP. Käytettävien WLAN-kanavien lukumärä, erityyppisten Ethernet-porttien liitännät, tehonsyöttöalueet ja teollisuuden sertifikaatit voidaan valita mallin mukaan. Versiot on hyväksytty maittain ml. USA / Kanada, Eurooppa, Kiina, Brasilia ja monet muut.

IoT (Internet of Things, Industry 4.0) tarjoaa mahdollisuuden teollisuuden eri laitteiden verkottumisen. Laitteita voidaan valvoa, ohjata ja ylläpitää paikasta riippumattomasti. Laajat hyväksynnät mahdollistavat yhteydet myös vaativissa käyttöympäristöissä kuten sähköverkko-, ajoneuvo-, juna- ja laivasovelluksissa. 

Kompakti ja kustannustehokas WLAN Client on suunniteltu teollisuuden sovelluksiin, joissa tilaa on niukasti. Sen suojattu IP67 rakenne on suunniteltu vaativimpiinkin teollisuusympäristöihin. 

Erilaisia antennimallit jokaiseen sovellukseen. Valittavana on ympärisäteileviä ja suunta-antenneja sekä autokäytön Omni antenni ja vuotavia antennikaapeleita kaivos-, tunneli – ja teollisuussovelluksiin. Jokainen antenni on IP65 suojattu sisältäen sovittimen, kaapelin ja asennusmateriaalin. 

Ääriolosuhteiden WLAN-tukiasemat ja client-sovelluksiin suunniteltu BAT-F tuoteperhe. IP65/67 rakenne suojaa sekä vedeltä että pölyltä. Laajan käyttölämpötilan (-40°C…+70°C) ansiosta ne voidaan asentaa vaativimpiin teollisuusympäristöihin. Laitteistoon voidaan tehdä jopa 100 salattua VPN-tunnelia. Täyttä eri standardit ja erityisvaatimukset kuten sähkösemien ja juna/laiva-hyväksynnät. Tarvittaessa järjestelmä voidaan koteloida vastaamaan myös ATEX- vaatimuksia. 

Open-BAT tuoteperhe: Access point ja Clien ratkaisut käytettäväksi teollisissa ympäristöissä. Kestävät metallikotelot asennetaan DIN-kiskoihin. Laitteiston salattu VPN-yhdyskäytävä tukee jopa 5 VPN tunnelia. Valikoima erilaisia teollisuusstandardeja ja protokollia, kuten esim. EN61850, IEEE 1613. 

Hirschmann / Belden Verkon valvonta ja hallinta

Hirschmann Industrial HiVision ohjelman on suunniteltu hallittujen kytkinpohjaisten verkkojen valvontaan ml. Hirschmann ja GarrettCom tietoverkot. Lisäksi MultiConfig toiminto mahdollistaa useiden verkon pisteiden konfiguroinnin samanaikaisesti nopeasti ja helposti.

Kaikki verkkorakenteen päätelaitteet, joissa on SNMP-tuki, voidaan integroida HiVision ohjelmistoon, tukien mm. laitekohtaisia ​​ominaisuuksia ja parantaen turvallisuutta sekä vähentäen riskiä verkon ylläpidossa. MultiConfig käytössä samat parametrit voidaan konfiguroida samanaikaisesti useille laitteille sekä verkon toimiessa että myöhemmin aktivoituna.

Verkkotopologia tunnistuu automaattisesti ja tarkasti visualisoituna. Myös hallitsemattomat kytkimet ja portit näkyvät verkkotopologiassa. Uusi turvallisuuslukitus ominaisuus mahdollistaa tehokkaan ja yksinkertaisen tietoturvan käyttöönoton.

Prosoft / Belden – ratkaisut teollisuuden tiedonsiirtoon

Prosoft / Belden – ratkaisut teollisuuden tiedonsiirtoon

Prosoft (Belden konserni) on erikoistunut automaation väylä- ja tietoliikennetuotteisiin – erilaiset väyläkortit ja langaton tiedonsiirto. Eri protokollat ja sovelluskohteet. Automaation langattomat tietoverkot. Nopea ja varma tiedonsiirto. Säteilevään WLAN-kaapeliin perustuvat ratkaisut tunneleihin, kaivoksiin ja teollisiin rakennuksiin. Klinkmann auttaa oikeassa ratkaisussa, koulutuksessa ja käyttöönotossa.

Rockwell väyläkortit

Prosoft Technology valmistaa tiedonsiirtoratkaisuja Rockwell Automation® järjestelmiin ml.  ControlLogix®-, CompactLogix™ (L3x, L2x, L1x), SLC™ 500, FLEX® I/O and POINT I/O™ laitteet. Liityntäkortteja yli 40 erilaiseen väylään, käyttäjän ohjelmoitavia kortteja sekä tietoliikenteen hallintaan ja virtausmittaukseen liittyviä kortteja.

Yhdyskäytävät

Erilliset protokollayhdyskäytävät mahdollistavat tiedonsiirron teollisuus- ja kiinteistöautomaation väylien välillä mm. sarjaliikenne, Ethernet, EtherNet/IP, Modbus Plus, Modbus TCP/IP, Profibus, A-B Remote I/O, Hart, Honeywell DE ja Metasys.

Ewon – Automaation ja IoT VPN-reitittimet

Ewon – Automaation ja IoT VPN-reitittimet

Ewon – Automaation ja IoT VPN-reitittimet

Reitittimet eri automaatioprotokollille ja siirtoverkoille. Järjestelmien konfigurointi, raportointi ja ohjaussovellukset. Point-to-point ja internet pohjaiset verkkorakenteet.

Ewon Cosy tietoturvallinen ja helppokäyttöinen VPN etäratkaisu laitevalmistajille. Yhteys laitteeseen juuri silloin kuin sinä sitä tarvitset. Yhteensopiva tunnetuimpien PLC merkkien kanssa.

Ewon Flexy, IIot router monipuolisilla ominaisuuksilla ja rajapinnoilla mahdollistaa tiedonkeruun ja datan puskuroinnin samalla, kun VPN mahdollistaa ohjelmointi ja huoltotoimet. Valmiit hälytys mekanismit, script ja Java ohjelmointi, MQTT ja virtuaalikäyttöliittymä avaavat mahdollisuuksia IIOT ratkaisuihin.

Etäyhteys, silloin kun sitä tarvitset. HMS Cosy ja Flexy tuotteilla saat yhteyden laitteisiisi juuri silloin kun sitä tarvitset maailmanlaajuisesti.

Sisäänrakennetut viestiominaisuudet mahdollistavat tuotannon valvonnan ja ennakoinnin tuotannossa ja häiriötilanteissa.

Asiakastarina: Kemira

Kemira on maailman johtava kestäviä kemikaaliratkaisuja runsaasti vettä käyttäville teollisuudenaloille valmistava yhtiö.

Kemiran yhteistyö Klinkmannin kanssa syntyi tarpeesta kehittää etätoimintaa – ratkaisuna HMS Ewon -etäliityntämodeemit.

Helmholz – verkkojen välinen tietovirta, Ethernet ja Profinet

Helmholz – verkkojen välinen tietovirta, Ethernet ja Profinet

Helmholz – Automaation VPN-reitittimet

Helmholzin ratkaisut saumatonta verkostojenvälistä tietovirtaa varten. Tilaa säästäviä ja kustannustehokkaita laitteita Ethernet- ja Profinet-verkkoihin vanhoja verkkoja unohtamatta. Turvallisen tiedonsiirron ja helpon konfiguroinnin avulla rakennat luvattomalta käytöltä suojatun automaatioverkon. Pieni jalanjälki ja luja saksalainen muotoilu takaavat järjestelmällesi ammattimaisen ulkomuodon. 

WALL IE – teollinen NAT-yhdyskäytävä/-palomuuri

Turvallista tiedonsiirtoa ja käyttäjäystävällistä konfigurointia– WALL IE suojaa automaatioverkkosi luvattomalta käytöltä. Yksilöllisen konfiguraation ansiosta palomuurin voi helposti mukauttaa kunkin koneverkon vaatimuksiin. NAT-käyttötilassa tietoliikennettä voidaan välittää eri IPv4-verkkojen välillä. Tila mahdollistaa osoitteiden kääntämisen NAT:n välityksellä ja suodattaa liikennettä takana olevan automaatioverkon käytön rajoittamiseksi.

 

FLEXtra PROFINET -kytkin

FLEXtra PROFINET -kytkin yhdistää ohjauksen maailman PROFINETiin vaatimustenmukaisuusluokan B mukaisesti ja IT-maailmaan jopa 1 gigabitin Ethernetillä. 

FLEXtra PROFINET -kytkimellä voidaan verkottaa 100 Mbps:n PROFINET-komponentteja sekä jopa 1 000 Mbps:n Ethernet-tilaajia. Tämä mahdollistaa tiedonsiirron ohjaustasolta ja koneelta yhdellä kytkimellä. Konetason PROFINET-priorisointi on aina taattu. 

Eräs tärkeimmistä PROFINET-kytkimen toiminnoista on PROFINET-sähkeliikenteen priorisointi koneverkossa. Hallittava kytkin pystyy erottelemaan, onko sähke verkkopyyntö, FTP-tiedostosiirto, suoratoisto tai PROFINET-sähke. Jos tiedonsiirtokuorma on suuri, tärkeät sähkeet voidaan priorisoida sähkeiden häviämisen välttämiseksi. GSDML-tiedoston avulla voit integroida kytkimen automaatioympäristöösi normaaliin tapaan. 

Käytännöllinen rakenne ja Ethernet-radioiden älykäs sijoittelu säästää tilaa ohjauskaapissa. Aina selvästi näkyvät tila-LEDit FLEXtra PROFINET -kytkimen päällä mahdollistavat helpon diagnostiikan täydelläkin kaapeloinnilla. 

PN/Modbus TCP-kytkin

PN/ModbusTCP-kytkimellä PROFINET-verkon voi yhdistää ModbusTCP-verkkoon helposti ja vaivattomasti. PN/ModbusTCP-kytkin mahdollistaa tiedonsiirron PROFINET-ohjaimen ja ModbusTCP-verkon laitteiden välillä. Verkon toisella puolella vastaanotetut syötetiedot tulostetaan verkon toiselle puolelle. IO-tiedonsiirto tapahtuu reaaliaikaisesti ja mahdollisimman nopeasti ilman ylimääräisiä käsittelylohkoja.

PROFINET-/ModbusTCP-tiedonsiirron lisäksi PN/ModbusTCP-kytkimen ansiosta käytettävissä on myös MQTT-julkaisija verkon molemmilla puolilla. Tällä tavoin yhdyskäytävän välityksellä siirretyt arvot voidaan jakaa myös MQTT:n välityksellä visualisointijärjestelmiin tai käyttötietojen tallennusjärjestelmiin.

Opto 22 – I/O ratkaisut ja puolijohdereleet

Opto 22 – I/O ratkaisut ja puolijohdereleet

Opto 22 –I/O ratkaisut ja puolijohdereleet

Uuden sukupolven IioT ratkaisu Opto22:lta, EPIC. Laaja skaala ohjelmointimahdollisuuksia, Opton perinteinen Pac, globaalisti tunnettu Codesys tai vaikka Node-red. 

Monipuoliset rajapinnat tunnetuimpiin logiikkamerkkeihin. Integroituna ovat myös Ignition Edgen globaalit mahdollisuudet, mukaanlukien MQTT.

Etkö löytänyt etsimääsi? Anna meille vielä mahdollisuus ja etsi hakusanalla.