AVEVA Edge to Enterprise

Edge to Enterprise -strategia ei ole yksittäinen tuote vaan useiden sovellusten muodostama ratkaisu, joka kokoaa aiemmin hajanaisen ja saavuttamattomissa olleen datan yhteen näkymään. Näin koko tuotantoprosessia voidaan tarkastella yhdellä vilkaisulla ja päätöksenteko ja prosessien optimointi on reaaliaikaista ja tehokasta.

Edge to Enterprise -ratkaisut mahdollistavat koko tuotantoprosessin valvonnan

Klinkmann toimittaa ratkaisut teollisen tuotantoautomaatioprosessin eri vaiheisiin. Kartoitamme yrityksesi nykyisen tilanteen ja autamme sinua löytämään yrityksellesi parhaat ratkaisut tulevaisuutta varten. Tehokkaat ohjelmistoratkaisut on helppo linkittää asiakkaidemme olemassa oleviin järjestelmiin.

AVEVA Edge to Enterprise tarjoaa loputtomasti mahdollisuuksia, jotka on mahdollista räätälöidä organisaatiosi tarpeisiin sopiviksi. Vaikka yksittäiset Edge to Enterprise -ratkaisun osat ovat tärkeitä yrityksen toiminnalle, päästään osien integroinnilla merkittävästi paranneltuun ja kokonaisvaltaiseen lopputulokseen. 

AVEVA on ainoa teollisten automaatio-ohjelmistoratkaisujen tarjoaja, joka tuottaa ratkaisuja peruslaskennasta ja analytiikasta laitteiden valvontaan sekä HMI-, SCADA- ja suuryritystason valvonta- ja hallintaratkaisuihin asti. 

Klinkmann auttaa yritystäsi valitsemaan oikeat ratkaisut ja integroimaan ne olemassa oleviin prosesseihin niin, että yrityksesi yltää sille asetettuihin tavoitteisiin.

Yhdenmukaista tiimityötä ohjelmistoratkaisulla, joka tukee operatiivista toimintaa

Edge to Enterprisen operatiivinen toiminnanohjausjärjestelmä AVEVA Operations Control vahvistaa yksikköjen välistä tiimityötä ja ohjaa kohti yhteisia tavoitteita

Operatiivisen toiminnan eri yksiköillä on kaikilla yhteinen tavoite, vaikka ne saattavat sijaita toisistaan etäällä. Usein näkemykset yhteisestä tekemisestä vaihtelevat eri yksiköillä. Siksi tarvitaan ohjelmistoratkaisuja, jotka ohjaavat toimintaa ja yhdistävät liiketoiminnan eri osa-alueita toisiinsa helposti ymmärrettävällä tavalla.

Osana AVEVA Flexiä AVEVA Operations Control tarjoaa yksinkertaistetun lisenssimallin joka tuo AVEVAn koko HMI-, SCADA- ja Operations tuotevalikoiman käyttöösi helpottamaan ja parantamaan päivittäistä päätöksentekoa koko liiketoiminnassa.

Kerää tietoa, analysoi suorituskykyä ja automatisoi prosesseja

Todellinen digitaalinen muutos integroi monia eri, mutta samalla toisiinsa liittyviä osa-alueita ja näkökohtia, yrityksen muuhun toimintaan.

Yleisesti muutokselta odotetaan seuraavia asioita:

  • Laitteiden ja prosessien automatisointia
  • Tiedonkeräämistä esineiden internetin mukaisesti
  • Suorituskyvyn analysointia
  • Parhaiden käytäntöjen jakamista
  • Reaaliaikaisen tiedon ja datan visualisointia mobiililaitteiden ja verkkopohjaisten käyttöliittymien kautta
  • Standardoitua toimintatapaa


Tehokkaasti toteutettu modernisointi, jossa kehitetään arkkitehtuuria, tallennetaan dataa ja visualisoidaan sitä, vaatii hybridiratkaisun, jossa osa halutuista asioista ratkaistaan paikan päällä ja osa pilvipalvelun kautta.

Tämän tyyppisen älykkään alustan on yhdistettävä saumattomasti toiminnot, työntekijät ja yritys, jolloin toiminta vaatii erityisen hyvän tuoteportfolion.

Modernisoi HMI ja SCADA ohjelmistot

Nykyaikaistaminen auttaa sinua kehittämään nykyistä toimintaasi kustannustehokkaasti. Samalla säilytät tekemäsi aiemmat investoinnit.

Edge to Enterprise

Reaaliaikainen toiminnanhallintajärjestelmä valvontaa varten, SCADA ja IIoT

AVEVA Insight

Connecting Cloud Solution
Pilvialusta tuotantoprosessien tiedonkeruuseen, liiketoiminnan hallinnan päätöksentekoon ja ennakoivaan analytiikkaan.

➤ Artikkeli: AVEVA Insight auttaa hankkimaan tehokasta tietoa miltä tahansa laitteelta.

Koneet, laitteet ja linjastot

InTouch HMI

Yksittäiset koneet ja laitteet
Prosessien ja järjestelmien tehokas operointi vaatii toimiakseen reaaliaikaista HMI-käyttöliittymää ihmisen ja automaation väliin. Aveva InTouch –ratkaisu skaalautuu tarvittaessa yksittäisen koneen ohjauksesta kokonaisen tehtaan valvomoratkaisuksi.

➤ Datalehti: SCADA ja HMI, yksittäisestä ratkaisusta kokonaisuudeksi
➤ Datalehti: Maailman HMI -ratkaisu numero yksi, AVEVA™ InTouch

Koneet, laitteet ja linjastot

Linjastot ja tehtaat

Citect SCADA

Citect SCADA on ohjelmistoratkaisu tuotantoprosesseihin, joissa käsitellään suuria määriä dataa ja tunnisteita. SCADAn visualisointia ja teknistä tehokkuutta korostavat ohjelmistoratkaisun käyttövalmis tilannetietoisuuskyky ja konteksti-intuitiivinen työskentelynäkymä.

Linjastot ja tehtaat

Monitehdasympäristö

System Platform

Aveva System Platform yhdessä InTouch OMI visualisoinnin kanssa tarjoaa erittäin tehokkaan ja skaalautuvan ohjelmistoratkaisun lähtien yksittäisen tuotantolinjan valvomosta aina yritystason MES-tuotannonohjaukseen.

Aveva System Platform auttaa yhdenmukaistamaan tuotantolinjojen ja kokonaisten tehtaiden toimintaa sekä hallitsemaan reaaliaikaista tieto, hälytyksiä ja tapahtumia.

Aveva Historian tiedonkeruu
on integroitu osa System Platform järjestelmää.

Monitehdasympäristö

Yritystason kokonaishallintaratkaisu

Unified Operations Centre

Yhden alustan strategialla saat yhdistettyä toiminnot sekä visualisoinnin.

Yritystason kokonaishallintaratkaisu

Tavoitteena nykyisten automaatiojärjestelmien tehokkaampi käyttö

Kilpailukyvyn ylläpitäminen tarkoittaa jatkuvaa kehittymistä. AVEVAn Edge to Enterprise -malli mahdollistaa paremman suorituskyvyn lisäämällä järjestelmistä saatavan tiedon reaaliaikaisuutta, näkyvyyttä ja ennustettavuutta.

Neljä syytä vahvistaa tulevaisuuden operatiivista toimintaa Edge to Enterprise -strategian avulla

1. Joustavat ja mukautuvat ratkaisut

Edge to Enterprise -ratkaisut on suunniteltu joustaviksi sekä kaupallisesti, rakenteellisesti että teknisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että ratkaisut sopivat yhteen olemassa olevien järjestelmiesi kanssa ja pääset kehittämään yrityksesi toimintaa eteenpäin.

Järkevää lisensointia – AVEVAn innovatiiviset ohjelmistoratkaisut mahdollistavat parhaat työskentelytavat. 

AVEVA Flex tarjoaa rajattomat mahdollisuudet ilman tunnistemääriin, I/O:hon, web- tai asiakaslaitteisiin liittyviä rajoituksia. Voit lisätä käyttäjiä ilman suuria lisäkuluja ja kehittää tuotantojärjestelmääsi ilman rajoituksia. 

Kunnioitamme investointipäätöksiäsi – Eri aloilla on erilaiset sovellus- ja työvoimaratkaisut sekä vaatimukset, siksi kaikki Edge to Enterprise -ohjelmistoratkaisut ovat yhteensopivia muiden järjestelmien kanssa.

2. Parempaa ennustettavuutta

Yhtenäistäminen parantaa ennustettavuutta ja yrityksesi tuotannon tehokkuutta. Tällöin voit olla varma, että yrityksesi prosessit etenevät odotetulla tavalla.

Teollisen grafiikan uudet standardit mahdollistavat rajattomat käyttömahdollisuudet yhdellä käyttöönotolla. Uutuutena yhtenäinen teollinen grafiikka kaikissa Edge to Enterprise -ratkaisuissa. Yhtenäistä yrityksesi ratkaisuja sekä paranna uudelleenkäytettävyyttä ja yhteistyötä kaikkien yrityksen henkilöiden ja toimipisteiden välillä. Katso video aiheesta >>

Edgen pilvihallinnointi – Markkinoilla on yhä enemmän Edge- ja IIoT-laitteita, joten laitteiden hyvä hallintastrategia on tärkeässä roolissa. Helppo käyttöönotto, ylläpito ja päivitykset sekä IIoT-laitteisiin sisäänrakennetut hallinta- ja etähallintamahdollisuudet pienentävät laitteen omistuskustannuksia ja parantavat ohjelmien elinkaaren hallintaa.

3. Työvoiman käyttöönotto

Kun yrityksesi henkilöstöllä on käytössään kaikki tieto sekä oikeat työkalut ja prosessit, työskentely sujuu fiksummin paikasta riippumatta.

Mahdollisuus etä- ja asiakaslaitekäyttöön – AVEVA tarjoaa yrityksellesi varman teknologian, joka yhdistää työn ja tekijät sekä mahdollistaa yhteistyön yrityksen eri alueiden välillä.

AVEVA tarjoaa käyttöösi tehokkaat välineet web-pohjaisten sovellusten valvontaan. AVEVA InTouch HMI ohjelman mobiilisovellukseen on tehty parannuksia, kuten mahdollisuus katsella ja tehdä tehdaspohjan tietoihin muutoksia reaaliajassa, kun taas AVEVA Edgen täysin HTML5-yhteensopivaa asiakaslaitekäyttöä on parannettu entisestään.

4. Sujuvammat prosessit

Kun työntekijät ymmärtävät ratkaisujen tarjoamat mahdollisuudet, he tekevät päätöksiä itsevarmasti, työskentelevät sujuvasti sekä analysoivat olosuhteita ja tekevät perusteltuja päätöksiä nopeasti.

Paranneltu muutosten hallinta – AVEVA on parantanut System Platform 2020 -ohjelman teknistä tehokkuutta kehittääkseen tuotannon prosessien jatkuvuutta ja hallintaa sekä mahdollistaakseen helpomman yhteistyön kehittäjien välillä.

Parempi näkyvyys – Voit käyttää AVEVA Insight -ohjelman tarjoamia mahdollisuuksia ja yhdistää tekoälyn reaaliaikaiseen päätöksentekoon HMI SCADA -tasolla, jolloin poikkeamat huomataan ja raportoidaan automaattisesti. Laitoksen teknikoilla on nyt suora näkymä PLC-ohjaimen suoritustietoihin, mikä helpottaa PLC-ongelmien reaaliaikaista vianmääritystä.

InTouch HMI

Prosessien ja järjestelmien tehokas operointi vaatii toimiakseen reaaliaikaista HMI-käyttöliittymää ihmisen ja automaation väliin. 
Kolmannes maailman teollisuuden yrityksistä käyttää tätä ohjelmistoratkaisua.

AVEVA InTouch Edge HMI ja AVEVA InTouch HMI

Prosessien ja järjestelmien tehokas operointi vaatii toimiakseen reaaliaikaista HMI-käyttöliittymää ihmisen ja automaation väliin. Aveva InTouch –ratkaisu skaalautuu yksittäisen koneen ohjauksesta kokonaisen tehtaan valvomoratkaisuksi.

AVEVA InTouch HMI on johtava valvomo-ohjelmisto laiteohjauksiin kuin SCADA- ja tuotantokäyttöönkin. Se liittää yhteen kaikkien merkittävien automaatiotoimittajien tuotteet: Rockwell, Siemens, Omron, ABB, Honeywell jne.

AVEVA InTouch Edge HMI tarjoaa web-pohjaisen ja mobiililaitteisiin sopivan liitynnän InTouchiin, paikasta ja päätelaitteesta riippumatta

Klinkmann AVEVA Koulutus

Verkkokoulutus: AVEVA InTouch (Wonderware) -koulutus

Kurssi antaa perustiedot ja osaamisen InTouchin käytöstä automaatio- ja verkkosovelluksissa.

Tutustu koulutukseen →

Citect SCADA

Citect SCADA on ohjelmistoratkaisu tuotantoprosesseihin, joissa käsitellään suuria määriä dataa ja tunnisteita. SCADAn visualisointia ja teknistä tehokkuutta korostavat ohjelmistoratkaisun käyttövalmis tilannetietoisuuskyky ja konteksti-intuitiivinen työskentelynäkymä.

Citect Scada

Citect SCADA valvomo-ohjelmistoilla on merkittävä käyttäjäkunta Suomessa sekä kansainvälisesti. Citect SCADA ja AVEVA Wonderware automaatio-ohjelmistot ovat yhdessä osa AVEVA -konsernin ohjelmistotarjontaa.

Citect SCADA yksinkertaistaa ja nopeuttaa digitaalista muutosta tarjoten monia ominaisuuksia, jotka antavat mahdollisuuden hyödyntää kasvavaa määrää datapisteitä.

Yhdistetty näkymä toiminnoista ja paremmat visuaaliset mahdollisuudet tekevät Citect SCADAsta tehokkaamman kuin koskaan aiemmin.

Paranna operatiivista tuottavuutta ja reaaliaikaista päätöksentekoa integroidulla hälytysten syy-, seuraus- ja vastaustiedoilla, jotka ovat helposti saatavilla ohjelmistosta.

MONITOR & CONTROL WEBINAR: Citect SCADA 2018 R2

Citect SCADA provides intuitive configuration tools and powerful engineering features to help you consolidate and streamline control from an increasing array of input. In this technical webinar you will hear about new features Citect SCADA has to offer.

Katso webinaari →

AVEVA System Platform

System Platform on responsiivinen, mukautettava ja yrityksen prosesseihin integroitava ratkaisu valvonta-, SCADA-, HMI- ja IIoT-sovelluksille. System Platform on yhteiskäyttöön ja standardeihin perustuva alusta, joka yhdistää yrityksen kaikkien toimipisteiden ihmiset, prosessit ja laitteet sekä mahdollistaa jatkuvan prosessien kehittämisen ja reaaliaikaisen tuen päätöksille.

System Platform

Aveva System Platform yhdessä InTouch OMI visualisoinnin kanssa tarjoaa erittäin tehokkaan ja skaalautuvan ohjelmistoratkaisun lähtien yksittäisen tuotantolinjan valvomosta aina yritystason MES-tuotannonohjaukseen.

Aveva System Platform auttaa yhdenmukaistamaan tuotantolinjojen ja kokonaisten tehtaiden toimintaa sekä hallitsemaan reaaliaikaista tieto, hälytyksiä ja tapahtumia. Aveva Historian tiedonkeruu on integroitu osa System Platform järjestelmää.

AVEVA Wonderware System Platform tarjoaa sovellushallinnan alustan ja julkaisee halutun tiedon eri päätelaitteille.

Real-Time Operations Control Platform for Supervisory, HMI, SCADA and IIoT

Watch our webinar to learn about the latest releases across our HMI SCADA portfolio (System Platform and InTouch HMI) which deliver a fundamental step change in operational value.

Katso webinaari →

Historian

Paranna päätöksentekoa ja tehosta koko organisaation yhteistyötä. AVEVA Historian tallentaa teollisuuden korkealaatuista dataa sekä kuroo kiinni IT- ja OT-järjestelmien välistä kuilua, jolloin yrityksen toiminnallinen suorituskyky kasvaa.

Historian

Aveva Historian on tehokas prosessitietokanta, joka pystyy tallentamaan nykypäivän teollisuuslaitoksista tuotetun valtavan määrän tietoja. AVEVA Historian avaa pääsyn prosessi-, hälytys- ja tapahtumadataan. Standardi SQL-rajapinta mahdollistaa eri raportointityökalujen käytön ja helpottaa raporttien tekemistä eri käyttötarkoituksiin.

AVEVA Insight

Pilvipalvelu näyttää yrityksesi koko toimintarakenteen, jolloin voit tehdä parempia ja nopeampia ratkaisuja.

AVEVA Insight

AVEVA Insight tarjoaa käyttöösi tietoa ja tekoälymahdollisuuksia, joita hyödyntämällä yrityksesi toiminnan luotettavuus ja suorituskyky paranevat. Ratkaisun alhaiset kustannukset ja nopea käyttöönotto tarkoittavat, että pääset hetkessä tarkastelemaan yrityksesi uusia mahdollisuuksia.

AVEVA InSight visualisoi Historianin datan verkkoselaimen kautta. Online InSight on turvallinen, monen käyttäjän pilvessä oleva Historiaaniin perustuva tiedonkeruuratkaisu, joka toimitetaan (SaaS) palveluna.

Automaatio-ohjelmistot, joilla toteutat valvomoratkaisut, tiedonkeruun ja raportoinnin. Katso myös Matrikon OPC-ratkaisut ja DreamReport!

AVEVA Insight – a cloud platform for industrial operations

AVEVA Insight simplifies the complex. It combines AVEVA’s leading operations management and asset performance technologies into one easy-to-use cloud-based solution, enabling your teams to collaboratively manage your operations and assets from anywhere, at anytime.

Katso webinaari →

Tutustu menestystarinoihimme

Valmet Automotive

AVEVA provides MES, operations and performance
improvements to Valmet’s automotive manufacturing.

Lue lisää →

Borg Manufacturing

Australialainen Borg Manufacturing tehosti toimintaansa 400% integroituaan AVEVA MES -ratkaisun toiminnanohjaus- ja automaatiojärjestelmäänsä.

Lue lisää →

Danone Specialized Nutrition

Danone Specialized Nutrition enables their Digital Manufacturing vision with AVEVA Manufacturing Execution System

Lue lisää →