Rockwell Automation
Wonderware
Hirschmann
Pro-face
Unitronics
eWON
Prosoft
Baumer
Woodhead molex
OPTO 22 Helmholz MatrikonOPC    

Klinkmann Automaatiotuotteet

Klinkmann toimittaa laite- ja ohjelmistoratkaisuja konepajoille, laitevalmistajille, projektitaloille ja tuotantoyrityksille. Klinkmann on markkinoiden johtava toimittaja mm seuraavilla aloilla: PC-ohjelmistot automaatioon ja tuotannon raportointiin, GSM/GPRS-verkkoon perustuvat M2M laite- ja ohjelmistotuotteet, teollisuus ethernet ym kenttäväylätuotteet ja käyttöliittymäpäätteet.

Automaatiotuotteitamme löytyy mm seuraaville tuotealueille:

Ohjausjärjestelmät:
•  Rockwell Automation – Allen Bradley –automaatiojärjestelmät micrologiikoista automaatiojärjestelmiin.
•  Unitronics – pienlogiikat, joissa ohjelmoitava logiikka ja käyttöliittymä integroituina yhteen.
•  Helmholz – mm Simatic S7-erikoiskortit ja hajautettu I/O
•  Opto22 – Hajautettu I/O

Teollinen tiedonsiirto:
•  Hirschmann (Belden) – Ethernet-komponentit langalliseen ja langattomaan tiedonsiirtoon. Etähallinnan tuotteet sekä mediamuuntimet.
•  eWon – Internetin yli tehtävä automaation etähallinta / ohjelmointi
•  Prosoft – Automaatioprotokollat langattomaan tiedonsiirtoon
•  Klinkmann – Erilaisia projektointia helpottavia erikoisohjelmistoja

Valvomo-ohjelmistot ja käyttöliittymät:
•  Wonderware – InTouch-valvomo-ohjelmistot, HMI, SCADA
•  Pro-Face – Operointipanelit, Teollisuus PC:t
•  Rockwell Automation – Valvomo-ohjelmistot

Teollisuusohjelmistot:
•  Wonderware –Teollisuusohjelmistot, Tuotannonohjaus MES, Datahallinta, Protokollat.
•  Klinkmann– Datahallinta, Protokollat Tuotannonohjaus
•  eWon – etähallinnan protokollat
•  Prosoft – langattoman tiedonsiirron protokollat

Moottoriohjaus:
•  Rockwell Automation – Kontaktorit, pehmot, taajuusmuuttajat

Energianmittaus:
•  Rockwell Automation – Erilaisia tuotteita energiamittaukseen
•  Lovato – Energiamittarit ja –optimointi, Energianhallintajärjestelmät
•  Opto22 – tuotteita energiamittaukseen

Valmistajariippumaton Automation Tuning- konsepti

Klinkmann Automation Tuning – konsepti on automaatiojärjestelmäriippumaton laite- / ohjelmistokokonaisuus, joka mahdollistaa laitteiston tehokkuuden parantamisen turvallisuuden, nopeuden, käyttömukavuuden, helppokäyttöisyyden tai vaikkapa yleisliitettävyyden osalta. Tuotevalikoimaamme kuuluvat maailman johtavien valmistajien valvomo-ohjelmistot, PC-ohjelmistot automaatioon ja tuotannon raportointiin, GSM/GPRS-verkkoon perustuvat M2M laite- ja ohjelmistotuotteet, teollisuus ethernet ym kenttäväylätuotteet, käyttöliittymäpäätteet ja teollisuusmikrot. Tuning-tuotteet liitettävissä joustavasti yleisimpiin automaatiojärjestelmiin ja ohjelmoitaviin logiikoihin kuten esim: Simatic S5, Simatic S7, Rockwell, Omron, ABB, Honeywell, Metso DNA, Simatic PCS7 jne.
Tuning automaation osalta tarkoittaa samaa kuin minkä muun asian kanssa. Tuunata alkuperäisestä standardituotteesta alkuperäistä parempi, tehokkaampi, näyttävämpi tai omiin tarpeisiin sopivampi.

Automation Tuning hyödyt voidaan jakaa kolmeen ryhmään.

Tuotealueeseen erikoistuneiden valmistajien tuotteet
Automaatiojärjestelmäriippumattomat tuotteita on mahdollista käyttää joustavasti kaikkien valmistajien tuotteiden kanssa. Tuotteet on suunniteltu juuri erikoistarkoitukseensa ja valmistajalla on juuri sen alueen erikoisosaamista.

Osaamisen keskittyminen
Jos vaikka laitevalmistajana joudut toimittamaan laitteistojasi erilaisilla ohjauksilla tai loppuasiakkaana sinulle tulee toimitusten mukana eri ohjausjärjestelmiä, on viisasta standardoida ainakin tietyt lärjestelmät.
Oman henkilöstön osaaminen voidaan keskittää vain yhden valmistajan tuotteisiin. Erityisesti ohjelmisto-tuotteissa tämä osaamisen keskittäminen on ensiarvoisen tärkeää.

Varaosien ja dokumentoinnin hallittavuus
MItä useampien toimittajien tuotteita sinulla on käytössä sitä useampia varastoartikkeleita varastosta löytyy. Sitä useampia nimikkeitä on oston järjestelmissä ja sitä vaikeampaa on pitää yllä dokumentointia.
Vaikka ohjausjärjestelmä mahdollisesti muuttuu, ei kaiken muun tarvitse muuttua lainkaa.