Hirschmannin markkinaosuus jo liki 30%

GarrettComin hankinta vahvistaa entisestään Hirschmannin asemaa teollisten ethernet-tuotteiden markkinajohtajana.

ARC:n 2010 tekemän maailmanlaajuisen teollista tiedonsiirtoa koskevan tutkimuksen mukaan Hirschmann markkinaosuus oli Ethernet-kytkimissä 24.4%.
Teollisuus Ethernet-komponenteissa taas osuus oli 20%.

Tutkimuksen tulosten julkaisun jälkeen joulukuussa 2010 Belden on hankkinut itselleen GarrettComin,  joka oli markkinoiden viidenneksi suurin toimittaja ja  markkinajohtaja energiateollisuuden ja -sovellusten kytkimissä.

Yritysoston jälkeen Hirschmannin maailmanlaajuinen markkinaosuus nousee Ethernet-kytkimissä 29.4 %:iin ja Ethernet-komponenteissa 25.5 %:iin.

Markkinajohtajuus on selvä, koska kytkimissä markkinakakkosen RuggedComin osuus on 10.9 % ja Ethernet-komponenteissa kakkosena olevan Moxan osuus 8 %.

Belden NEWS release

Suomessa Hirschmannin maahantuoja Klinkmann Automaatio panostaa jatkossa yhä vahvemmin Ethernet-teknologian tekniseen tukeen ja koulutukseen.
Kevään 2011 aikana aloitetaan mm. Hirschmann-tuotteiden koulutus.

Lue lisää